• Program „Laptop dla ucznia”

     W dniach  02 - 03.11.2023  r. uczniowie klas IV naszej szkoły otrzymali laptopy w ramach programu „Laptop dla ucznia”. Jest to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. 

     Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.
     Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania.

     Laptopy zakupione są dla uczniów w przetargu centralnym. Przekazanie laptopa uczniowi klasy objętej wsparciem nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez Organ Prowadzący Szkołę z rodzicem ucznia lub prawnym opiekunem. 

     Podstawa prawna programu: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

     Bożena Hain – dyrektor szkoły

      

    • Zabawa i nauka idą w parze!

     Nasza szkoła przejęła w październiku matę edukacyjną z programu pt. „Mikołowska Akademia Odkrywania Kodowania HUMANItaski”. Celem programu jest rozwijanie kompetencji społecznych i intelektualnych u najmłodszych uczniów, czyli dzieci z klas I-III. Poprzez zabawę i działanie z elementami kodowania, uczniowie mają szansę rozwijać umiejętności takie jak współpraca, logiczne myślenie, czy kreatywność. 
     Uczniowie przez dwa tygodnie korzystali z jej dobrodziejstw. Udało nam się przeprowadzić, z jej udziałem, wiele ciekawych zajęć z różnych działów tematycznych. Dziękujemy !


     Sabina Milerska
     Agnieszka Paruszewska

    • WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2021

     Zakończył się etap szkolny wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów Szkół Podstawowych. Z grona 51 uczestników do etapu rejonowego zakwalifikowało się 25 uczniów. tabela
     Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w I etapie konkursów dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowania, gratulujemy osiągniętych wyników i trzymamy kciuki za tych, którzy uzyskali kwalifikacje do II etapu.

     Krzysztof Skwarczek
     wicedyrektor ds.. dydaktycznych

    • Różowy Mikołów

     Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Joanny Szuster wzięli udział w działaniach profilaktycznych dotyczących ryzyka zachorowania na nowotwory - szczególnie raka piersi.

     7 października w Mikołowie odbył się marsz i bieg Różowej Wstążki, w czasie którego kilkunastu uczniów naszej szkoły pracowało jako wolontariusze w trakcie przygotowań oraz odbywania się wydarzenia.

     Jesteśmy dumni, że nasza szkoła mogła pomóc w takim ważnym przedsięwzięciu.

    • Dzień nauczyciela

     16 października w szkole odbył się korytarzowy pokaz zatytułowany: "Aleją Gwiazd". Uczniowie przygotowali recyklingowe podobizny swoich wychowawców oraz gwiazdy z życzeniami dla nich.

     Był gwieździsty tort oraz występ muzyczny, podczas którego uczniowie klasy 6,7 i 8 zagrali utwór Zdzisławy Sośnickiej.

     Joanna Szuster

    • 10 lat z „De Facto”

     Kolejni uczniowie Jedynki podjęli decyzję o wstąpieniu do Szkolnej Grupy Wolontariatu w ramach Stowarzyszenia „De Facto”. Stowarzyszenie to jest organizacją, która usuwa bariery w dostępie osób niewidomych do informacji i kultury. W trakcie szkoleń, które odbyły się 23 i 24 października, uczniowie klas 6, 7 i 8 dowiedzieli się, czym jest audiodeskrypcja.  Zdobyli praktyczne umiejętności sporządzania opisu ilustracji.

     Alicja Popenda

    • Warsztaty "Oszczędzaj wodę pitną"

     16 października w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów klas pierwszych w ramach kampanii ekologicznej "Oszczędzaj wodę pitną". Zajęcia prowadziły edukatorki z Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie. Podczas zajęć zostały zaprezentowane bajki wyjaśniające, jak ważna jest woda pitna w naszym życiu i dlaczego wszyscy muszą ją oszczędzać. Uczniowie uczestniczyli także w zabawach: "Zagadki dźwiękowe", "Dobry i zły nawyk oszczędzania". Na koniec warsztatów każdy uczestnik otrzymał upominki oraz certyfikat Eko Ambasadora.

     Betina Palewicz

    • 10 października Dzień Zdrowia Psychicznego

     Już po raz kolejny odbył się w naszej szkole Dzień Zdrowia Psychicznego. Tym razem uczniowie z klas 1-8 mogli wziąć udział w quizie. Klasy młodsze, rozwiązywały zagadki, a starsze musiały wykazać się konkretną wiedzą z zakresu zdrowia psychicznego. Konieczny był także refleks i spostrzegawczość, gdyż pytania były ukryte w różnych miejscach na korytarzach.
     Na każdą osobę, która dobrze rozwiązała zadanie, czekała słodka nagroda. Bowiem zdrowie psychiczne to nie tylko brak chorób psychicznych, ale także poczucie własnej wartości i umiejętność czerpania radości z życia! Czerpmy zatem radość i dzielmy się nią z innymi.

     Wszystkim życzymy dobrego zdrowia.
     Pedagodzy i psycholog szkolny

    • Spotkanie z Policją

     29 września br. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla naszych najmłodszych uczniów (z klas 1-3) z funkcjonariuszami policji. Pani nadkom. Aleksandra Kukuła oraz pan asp. Paweł Batrusek (ze Szkoły Policji w Katowicach) przypomnieli dzieciom jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Uczniowie nie tylko obejrzeli

     pokaz slajdów, ale również zadawali pytania i wspólnie poszukali odpowiedzi. Wielką niespodzianką była także możliwość obejrzenia radiowozu policyjnego w postaci specjalistycznego ambulansu pogotowia ruchu drogowego (APRD) marki Volkswagen Crafter oraz jego wyposażenia. Wóz policyjny, który został

     zakupiony przez Komendę Główną Policji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, stał się prawdziwą atrakcją dla naszych uczniów. Jak wspomnieli funkcjonariusze – pierwszy taki pojazd pozyskano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach projektu Bezpieczni - na drogach - Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji.

     Z taką kadrą i z takim sprzętem naprawdę można czuć się bezpiecznie!

     Dziękujemy 

      

     Zespół Wychowawczy

    • WYWIADÓWKI 14.09.2023 r. (czwartek)

     Szanowni Państwo,

     uprzejmie informuję, że 14 września br. odbędą się wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas

     według następującego harmonogramu:

     • 16.30 – klasy I – IV – spotkanie z wychowawcą
     • 18.00 – klasy V – VIII – spotkanie z wychowawcą

     Zebrania z rodzicami uczniów klas IV rozpoczną się o godzinie 16:00 spotkaniem w auli z dyrekcją

     szkoły i psychologiem szkolnym w sprawie programu adaptacyjnego dla uczniów klas IV.

     Liczę na państwa obecność i łączę pozdrowienia

      

     Bożena Hain - dyrektor szkoły

    • Zapisy do świetlicy i na obiady na rok szkolny 2023/2024

     ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY odbywać się będą w dn. 4 i 5 września na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy. Przed wypełnieniem Karty należy się zapoznać z  Regulaminem Świetlicy.

     Kartę Zgłoszenia i Regulamin można pobrać ze strony szkoły (zakładka: O szkole>Świetlica>do pobrania). Rodzice, którzy nie mają możliwości wydruku karty mogą ją pobrać w wersji papierowej u kierownika świetlicy w dniu rozpoczęcia szkoły. Karty należy złożyć 4 lub 5 września bezpośrednio u kierownika świetlicy lub u wychowawcy klasowego.

     UWAGA!

     Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych tj. od 5 września. Bez aktualnej, prawidłowo wypełnionej karty dziecko nie może być objęte opieką świetlicy.

     ZAPISY DZIECI NA OBIADY odbywać się będą w dniach 4, 5 i 6 września na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka na Obiady – do pobrania ze strony szkoły (zakładka: O szkole>Świetlica>do pobrania) lub w wersji papierowej w dniu 4 września u kierownika świetlicy. Przed wypełnieniem Karty należy się zapoznać z Regulaminem Stołówki, znajdującym się w dokumentach do pobrania, jak również dołączonym do Karty Zgłoszenia ( należy go odciąć nożyczkami i zachować, a górną część dokumentu – zgłoszenie, przynieść do szkoły).

     Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia Dziecka na Obiady można składać bezpośrednio u kierownika świetlicy, u wychowawcy klasy lub w holu szkoły w specjalnym pojemniku.

     UWAGA!

     Obiady wydawane będą od 11 września. Będą z nich mogli korzystać uczniowie, których rodzice dokonają płatności w wyznaczonym w Regulaminie terminie (do 6 września). Płatność na wrzesień wynosi 82,50 zł. Uczniowie, którzy mają nadpłatę z poprzedniego roku szkolnego, dostaną w dniu rozpoczęcia szkoły karteczkę z kwotą nadpłaty. Można ją odliczyć od płatności wrześniowej.

     PROSI SIĘ O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE KART (M.IN. DATY, PODPISY), GDYŻ NIEKOMPLETNIE WYPEŁNIONE KARTY BĘDĄ ZWRACANE DO UZUPEŁNIENIA.

      

     kierownik świetlicy Teresa Płonka

    • Podręczniki w roku szkolnym 2023/2024

     Informujemy, że zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, organizacją zakupu podręczników dla  poszczególnych klas zajmuje się szkoła. Uczniowie otrzymają  podręczniki w pierwszym tygodniu września.                                                                                                                      

     Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika do nauki religii (jeśli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach z religii),  zeszytów, przyborów piśmiennych, stroju gimnastycznego na WF, obuwia zmiennego, stroju odświętnego na uroczystości szkolne.

     Wykaz podręczników do przedmiotów obowiązkowych w poszczególnych klasach oraz podręczniki do nauki religii znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce: uczniowie  i rodzice/podręczniki.

      

     Krzysztof Skwarczek

     wicedyrektor ds. dydaktycznych

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
    Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt
  liczba odwiedzin: 98642
 • Facebook