•  

     

    TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

     

     

     

    Data

    Rodzaj spotkania

    Cel spotkania

    14. 09. 2023 (czwartek)

    16.30 – klasy I-IV

    18.00 – klasy V-VIII

    Wywiadówka

    - (klasy IV – spotkanie w auli z dyrektorem                 i psychologiem szkolnym o godz. 16:00) - (klasy VI-VIII)

    współpraca w nowym roku, wybór klasowej RR,  przekazanie informacji o:

    - sposobie komunikowania się z Rodzicami,

    - korzystaniu z dziennika Librus,

    - wymaganiach edukacyjnych,

    - ocenianiu śródrocznym i końcoworocznym,

    - procedurze ubiegania się o ocenę wyższą od proponowanej,

    - procedurze funkcjonowania ucznia w czasie lekcji,

    - procedurze postępowania z uczniem zakłócającym przebieg lekcji,

    - wybranych zapisach Statutu Szkoły (ubiór ucznia, zwolnienia),

    -  egzamin ósmoklasisty (dostosowania),

    - zbiórce pieniędzy na RR,

    - zasadach korzystania ze świetlicy szkolnej.

    26.10.2023 (czwartek)

    17.00-19.00

    konsultacje

    Informacje o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów

    07. 12. 2023 (czwartek)

    17.00-19.00

    konsultacje

    kiermasz świąteczny

    informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, przewidywane oceny ndst., sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR,

    25. 01. 2024 (czwartek)

    wywiadówka

    wyniki klasyfikacji - I półrocze, podsumowanie półrocznej współpracy

    25.04.2024 (czwartek)

    17.00-19.00

    wywiadówka

    Informacje o wynikach w nauce                        i zachowaniu uczniów.

    Procedury egzaminu ósmoklasisty.

    Poinformowanie o przewidywanych ocenach ndst,  indywidualne rozmowy                z rodzicami.

           

     

    W dniach wywiadówek wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców od 16.30 do 19.00.

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
    Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 8229
 • Facebook