• Wywiadówki

   • TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     

      16.30 - klasy 1 - 4

    18.00 - klasy 5 - 8

    W dniach wywiadówek wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców od 17.00 do 19.00.

    DATA

    RODZAJ SPOTKANIA

    CEL SPOTKANIA

    02. 09. 2021 (czwartek)

    16.30 – klasy I-IV

    18.00 – klasy V-VIII

    Wywiadówka

    klasy IV – spotkanie w auli z dyrektorem i psychologiem szkolnym

    współpraca w nowym roku, wybór klasowej RR,  prawo szkolne, sprawdzian ósmoklasisty (dostosowania), Librus, świetlica, zbiórka pieniędzy na RR, zasady nauki zdalnej, procedury pracy w reżimie sanitarnym, organizacja szczepień–informacja dla rodziców

    21. 10. 2021 (czwartek)

    wywiadówka/konsultacje

    informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, raport z badania  w klasach 4 „na wejściu”, informacje, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR

    16. 12. 2021 (czwartek)

    wywiadówka/konsultacje

    informacje o wynikach w nauce i zachowaniu (oceny ndst.), sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR

    27. 01. 2022 (czwartek)

    wywiadówka

    wyniki klasyfikacji - I półrocze, podsumowanie półrocznej współpracy, raport -próbny egzamin ósmoklasisty, wnioski

    24. 03. 2022 (czwartek)

    wywiadówka/konsultacje

    informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy                    z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR, procedury egzaminu ósmoklasisty, wycieczka klasowa

    12. 05. 2022 (czwartek)

    wywiadówka

    podsumowanie rocznej współpracy, wnioski, informacje o wynikach w nauce i zachowaniu (oceny ndst), sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, wybór szkoły średniej

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2859