Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1
Telefon: (+32) 2262338
Adres szkoły: ul. Konstytucji 3 Maja 20
43-190 Mikołów
E-mail szkoły: sekretariat@sp1.mikolow.eu
Dyrektor szkoły: Bożena Hain
E-mail administratora strony: rafani@interia.pl
Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP

Mapa