• O szkole

    • 1. Bogata oferta edukacyjna szkoły:

     • szeroka oferta języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski oraz j. hiszpański),
     • indywidualny tok nauki dla uczniów zdolnych, zajęcia autorskie dla uczniów zdolnych z nauczycielami – pasjonatami,
     • zajęcia dla uczniów z pasją: przedmiotowe, turystyczne, językowe, artystyczne, sportowe,
     • ciekawe projekty i zajęcia dla miłośników książek organizowane przez prężnie działającą bibliotekę szkolna z oddzielnym pomieszczeniem dla dzieci młodszych,
     • pogotowie dydaktyczne dla uczniów potrzebujących wsparcia jednorazowego lub wielokrotnego,
     • zajęcia wyrównawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów i klas,
     • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne,
     • różnorodne dodatkowe zajęcia sportowe: SKS, aerobik, szkółka pływania, siłownia,
     • zajęcia w świetlicy szkolnej:
     • dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów,
     • rękodzieło i zajęcia plastyczne,
     • wyrównawczo-wspierające dla uczniów z problemami w nauce i zaległościami,
     • możliwość uczęszczania na zajęcia z etyki.

      

     2. Nowoczesna baza dydaktyczna:

     • wydzielone piętro dla uczniów klas młodszych (w roku szk. 2017/18 dla kl.1 i 4)
     • elektroniczny dziennik lekcyjny,
     • świetlica ze stołówką,
     • sala świetlicowa dla dzieci młodszych
     • jednozmianowy czas nauki,
     • sale lekcyjne - wszystkie z projektorami multimedialnymi, 4 pracownie przedmiotowe, wszystkie sale lekcyjne z dostępem do Internetu,
     • 2 pracownie komputerowe,
     • bliskość hali sportowej, basenu i lodowiska (gdzie odbywają się część lekcji wf).
     • baza sportowa szkoły: sala gimnastyczna, siłownia, sala do gimnastyki,
     • nowoczesna biblioteka szkolna z oddzielnym pomieszczeniem dla dzieci młodszych,
     • wszystkie pomieszczenia szkolne i korytarze objęte nowoczesnym radiowęzłem,
     • sala konferencyjna,
     • sklepik szkolny ze zdrową żywnością,
     • gabinety pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego,
     • punkt mediacyjny,
     • gabinet samorządu szkolnego,
     • gabinet pielęgniarki szkolnej.

      

     3. Bogata oferta wychowawczo – opiekuńczą i profilaktyczna:

     • codzienny i bezpośredni dostęp do pomocy psychologiczno - pedagogicznej i doradztwa zawodowego:
     • zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne,
     • profesjonalne zajęcia z doradztwa zawodowego,
     • zróżnicowane, ciekawe zajęcia świetlicowe,
     • tanie, domowe obiady przygotowywane w szkole,
     • całodobowy monitoring szkoły (wewnątrz i na zewnątrz szkoły),
     • szatnie z indywidualnymi szafkami dla uczniów,
     • mediacje rówieśnicze,
     • opieka medyczna pielęgniarki szkolnej,
     • cyklicznie organizowany „Tydzień Profilaktyki” i inne zajęcia wychowawcze
     • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, MOPS oraz innymi instytucjami,

      

     4. Szkoła otwarta na współpracę z rodzicami poprzez:

     • kontakt indywidualny z wychowawcą oraz nauczycielami,
     • kontakt z dyrektorem szkoły (codziennie 7.30-15.30) i sekretariatem (7.00-16.00),
     • bieżące monitorowanie postępów w nauce i frekwencji na stronie elektronicznego Dziennika „Librus”,
     • stałą i konstruktywną współpracę z Radą Rodziców.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
    Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 5107
 • Facebook