• Skład Rady Uczniów SP1

    •  

     przewodnicząca: Milena Kasprowska 8a
     zastępca: Julia Bautsz 8e
     skarbnik: Aleksandra Lehmann 8a


     pozostali członkowie :
     Małgorzata Podeszwa 8e
     Maciej Ociepa 8e
     Paweł Poliński 8e


     Opiekunowie:
     Alicja Popenda
     Anna Sztajgli
     Paweł Malerczyk

     CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły.
     2. Zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra.
     3. Przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach.
     4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
     5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
     6. Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1382