• Szanowni Rodzice!

     Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji dla dzieci spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022

      

     Terminy składania dokumentów: 8 marca 2021 r. – 15 marca 2021 r.

      

     Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 816/33/21 z dnia 03 lutego 2021 roku.

     Link do zarządzenia: http://bip.mikolow.eu/?a=16033.

      

     Aby przystąpić do rekrutacji dla dzieci spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022 należy w terminie od 8 do 15 marca 2021 r.:

     ·        wypełnić dokumenty, na podstawie których zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci spoza obwodu - formularze poniżej,

     ·         złożyć  w szkole – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,

     ·        przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,

     ·        lub przesłać skan formularzy zgłoszenia na maila szkoły – sekretariat@sp1.mikolow.eu

      

      

     ·        Formularz zgłoszenia dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

     ·        Kwestionariusz osobowy

     ·        Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

     ·        Załącznik 1 – starsze rodzeństwo.

     ·        Załącznik 2 – opieka nad dzieckiem.

     ·        Załącznik 3 – przygotowanie przedszkolne.

     ·        Załącznik 4 – miejsce pracy.

     Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu. W  postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów.

     Lp.

     Kryterium

     Liczba punktów

     Dokumenty do potwierdzenia kryterium

     1.

     Starsze rodzeństwo uczęszczające do szkoły

     4 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 1

     2.

     Niewielka odległość miejsca zamieszkania lub bliskie sąsiedztwo szkoły w stosunku do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach

     3 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 2

     3.

     Przygotowanie przedszkolne zrealizowane w placówce w obwodzie szkoły

     2 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata Załącznik 3

     4.

     Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców dziecka znajduje się na terenie Mikołowa

     1 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 4

      

      

      

     Harmonogram i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacji:

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Terminy postępowania rekrutacyjnego

     Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 08.03.2021

      do 15.03.2021

     od 17.05.2021

     do 24.05.2021

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 16.03.2021

     do 30.03.2021

     od 25.05.2021

     do 08.06.2021

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     31.03.2021

     09.06.2021

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     od 01.04.2021

     do 15.04.2021

     od 10.06.2021

     do 24.06.2021

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     16.04.2021

     25.06.2021

      

     Szanowni Rodzice!

     Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zapisu dzieci z obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022

      

     Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
     w którym dziecko kończy 7 lat.

      

     Terminy składania dokumentów: 1 lutego 2021 r. – 19 lutego 2021 r.

      

     Na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

     2014.              Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

     2013.              Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1
     w Mikołowie.

     2015.              Dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne.

      

     Zapisy dzieci z obwodu szkoły

     do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

     na rok szkolny 2021/2022.

      

     Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1, w obwodzie której mieszka, należy
     w
      terminie od 1 do 19 lutego 2021 r.:

     ·        wypełnić formularze poniżej

     ·         złożyć  w szkole – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,

     ·        przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,

     ·        lub przesłać skan formularzy zgłoszenia na maila szkoły – sekretariat@sp1.mikolow.eu

      

     ·        FORMULARZ ZGŁOSZENIA dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

     ·        Kwestionariusz osobowy

     ·        Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

     Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe
     w obwodzie szkoły. 
     Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

     Ulice Mikołowa stanowiące obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie:

      

     ·        plac 750-lecia

     ·        os. Adama Mickiewicza

     ·        ul. Bratków

     ·        ul. Brzozowa - do Cieszyńskiej (nr 1,3,5)

     ·        ul. Cieszyńska - lewa (nr 17,19,21,39)

     ·        ul. Dolna

     ·        ul. Dr Tadeusza Więcka

     ·        ul. Energetyków

     ·        ul. Fabryczna

     ·        ul. Gimnazjalna

     ·        ul. Gliwicka - numery 1-84 wszystkie

     ·        ul. Górnicza

     ·        pl. Harcerski

     ·        ul. Jasna - do Cieszyńskiej (nr od 2 do 10)

     ·        ul. Józefa Lompy

     ·        ul. Józefa Rymera

     ·        ul. Karola Miarki

     ·        ul. Konstytucji 3 Maja

     ·        ul. Konwalii

     ·        ul. Krokusów

     ·        ul. Krzywa

     ·        ul. ks. Józefa Szafranka

     ·        ul. Metalowców

     ·        ul. Mikołaja Reja

     ·        ul. Murarska

     ·        ul. Nowy Świat

     ·        ul. Osiedle przy Plantach

     ·        ul. Parkowa

     ·        ul. Planty

     ·        ul. Pokoju

     ·        ul. prof. Maksymiliana Hubera

     ·        ul. Prosta

     ·        ul. Rybnicka

     ·        ul. Rymarska

     ·        Rynek

     ·        pl. Salwatorianów

     ·        ul. Stolarska

     ·        ul. Torowa

     ·        ul. Towarowa

     ·        ul. Wincentego Bromboszcza

     ·        ul. Władysława Stanisława Reymonta

     ·        ul. Wodna

     ·        ul. Wronia

     ·        ul. Wyzwolenia

     ·        ul. Zawilców

     ·        ul. Żwirki i Wigury

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 582