• Historia szkoły

    • Najważniejsze  wydarzenia  w  dziejach naszej szkoły.

     1930 – początek budowy szkoły według projektu inż. Antoniego Olszewskiego

     24 marca 1934 – uroczyste poświęcenie budynku nazwanego przez dziennikarzy ,,pałacem szkolnym’’ z udziałem wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego

     6 czerwca 1937 – nadanie placówce pierwszego sztandaru

     1935 – 1938 – prowadzenie eksperymentu dydaktyczno – wychowawczego pod nazwą ,,metoda zuchowa’’, którego pomysłodawcą był Aleksander Kamiński autor ,,Kamieni na szaniec’’

     Grudzień 1939 – początek działalności niemieckiej szkoły koedukacyjnej nr 2 w Mikołowie

     Styczeń 1945 – zajęcie budynku przez wojska radzieckie (szpital polowy)

     Maj 1945 – wznowienie zajęć lekcyjnych w budynku znów polskiej szkoły

     1962 – wizyta w szkole wybitnych pisarzy Alfreda Szklarskiego i Gustawa Morcinka

     7 maja 1966 – nadanie szkole imienia Powstańców Śląskich i ufundowanie nowego sztandaru

     1973 – 1976 – rozbudowa szkoły o dodatkowe skrzydło, w którym dziś mieszczą się świetlica, aula, biblioteka, stołówka i jadalnia

     1975 – pierwsza uroczystość Święta Patrona Szkoły

     1999 – przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie

     2004 – poświecenie sztandaru Gimnazjum nr 1

     2007 – nadanie szkole tytułu ,,Mikołowianina Roku’’

     2012/2013 – rekordowa liczba laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych w jednym roku szkolnym – 23 osoby

     2013 – Organizacja Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2013/2014 z udziałem Wojewody Śląskiego – Zygmunta Łukaszczyka i Śląskiego Kuratora Oświaty – Stanisława Fabera

     2014 – powrót na wieżę budynku zegarów nieczynnych od lat powojennych –prezent dla szkoły ufundowany przez rodziców i sponsorów z okazji 80-lecia placówki

     2017 – zmiana ustroju szkolnego na skutek reformy oświaty. Likwidacja gimnazjów. Powstanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie im. Powstańców Śląskich

      2019 – zakończenie działalności Gimnazjum nr 1 w Mikołowie

     5 grudnia 2019 – utworzenie Zielonej Pracowni ,,Przez las do wiedzy’’ dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

     2020 – utworzenie Niebieskiej Pracowni w ramach projektu ,,Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych’’

     2020 – utworzenie ,,Klasy pod dębem’’

     2021 – wybudowanie dla dzieci placu zabaw ,,Wesołe Podwórko’’ ze środków budżetu  obywatelskiego

     24 września 2021 – poświęcenie nowego sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1

     2020-2021 – pandemia koronawirusa, wprowadzenie zdalnego nauczania

     2021 – utworzenie gabinetu rewalidacyjnego, gabinetu logopedycznego i czytelni

     2022 – powstanie dwóch pracowni technicznej i plastycznej w ramach projektu ,,Laboratoria Przyszłości’’

     2022 – wybuch wojny w Ukrainie, organizacja zajęć dla dzieci uchodźców z Ukrainy

     2023 – utworzenie Sali Doświadczania Świata

     2024 – uroczyste obchody 90-lecia szkoły

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
    Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 6266
 • Facebook