Sobota 20.04.2019

Menu

 Librus SynergiaBieg Charytatywny       faniMani

Konto Rady Rodziców SP1 w Mikołowie

Mikołowski Bank Spółdzielczy
85 8436 0003 0000 0000 1081 0001

Galeria zdjęć

 • Strajk nauczycieli naszej szkoły jest kontynuowany.
  W dniach 18, 19 i 23 kwietnia (przerwa świąteczna) świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczy w godzinach od 8.00 do 13.00 dla uczniów klas młodszych, których rodzice złożyli oświadczenia, na podstawie których dzieci zostaną objęte opieką świetlicy (Ogłoszenie w dzienniku Librus z dn. 29.03.2019).
  Informacja o płatności za obiady na miesiąc maj zostanie podana w terminie późniejszym, a termin płatności zostanie wydłużony. Niewykorzystane środki za obiady przechodzą na miesiąc maj.

 •                                    Uwaga

  BRITISH SONG FESTIVAL w zapowiadanym terminie 26 kwietnia 2019r,

  NIE ODBĘDZIE SIĘ.

  Krzysztof Skwarczek


 • Strajk nauczycieli w naszej szkole dalej jest kontynuowany.
  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY odbędzie się od 15.04.2019 r. według ustalonego wcześniej harmonogramu. W dalszym ciągu ze względu na strajk i egzamin ósmoklasisty zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas młodszych nie będą prowadzone. Proszę o wyrozumiałość.

  Z wyrazami szacunku
  Bożena Hain – dyrektor szkoły


 • Informuję, że egzamin gimnazjalny w naszej szkole odbędzie się według wcześniej zaplanowanego harmonogramu – tj. 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

  W związku z powyższym szkoła nie będzie prowadzić w tym czasie zajęć opiekuńczych dla młodszych dzieci.

  Serdecznie dziękuję za bardzo liczne wyrazy wsparcia, proszę o wyrozumiałość, a Gimnazjalistom życzę POWODZENIA na egzaminie.

   Bożena Hain - dyrektor szkoły


 • Strajk 9 kwietnia 2019 r. w naszej szkole będzie kontynuowany. Nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. 
  Dziękujemy za wsparcie i wyrozumiałość.
  Informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego zostaną podane we wtorek 9.04.2019 r.

  Z poważaniem
  Bożena Hain – dyrektor szkoły


 • Od 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele i pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie przystępują do strajku. Nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.
  Ponownie zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i o zapewnienie opieki dzieciom w tych dniach oraz niewysyłanie ich do szkoły.


  Z poważaniem
  Bożena Hain – dyrektor szkoły

 • Konkursy w „Miarce” rozstrzygnięte

  5 kwietnia, w ramach „Dni Otwartych” w I LO w Mikołowie im. Karola Miarki odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom gimnazjów, którzy w marcu wzięli udział w powiatowych konkursach organizowanych przez „Miarkę”. Pani dyrektor Barbara Modzelewska pogratulowała uczniom obszernej wiedzy, która wykraczała poza podstawę programową obowiązującą w gimnazjum, podziękowała również nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i wsparcie okazane uczniom. Następnie „profesorowie” z „Miarki” przedstawili wyniki z poszczególnych konkursów i wręczyli zwycięzcom nagrody rzeczowe. Wspaniale wypadli nasi uczniowie, którzy zdobyli większość nagród.
  Język polski: I miejsce Karolina Gościńska, II Wiktoria Masztaler
  Matematyka: II miejsce Mateusz Jarek, III Paulina Anderson
  „Z biologią i chemią za Pan Brat”: I miejsce Adam Łęk, II Julia Dragon
  Język angielski: I miejsce Weronika Różycka, II Marta Machnio, III Kacper Rojewski i Mateusz Kawecki
  Język niemiecki: I miejsce Agnieszka Rzepka i Paulina Anderson, II Oliwier Nowak, III Tomasz Burliga
  Język hiszpański: I miejsce Katarzyna Tudzież, III Michalina Rak i Magdalena Wojaczek
  Gratulujemy!

 • GALA LAUREATÓW

  W piątek 5 kwietnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się Gala Laureatów dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych delegatury rybnickiej. Uroczystość rozpoczęła pani wizytator Wiesława Gala, koordynująca Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe na poziomie województwa, która przedstawiła w liczbach szczegółowy udział uczniów w tegorocznych konkursach. Następnie na scenę zaproszeni zostali bohaterowie Gali - uczniowie, którzy z rąk pana wicekuratora Dariusza Domańskiego otrzymali gratulacje i nagrody rzeczowe. Z wielką dumą i satysfakcją przyjęliśmy informację, że nasza szkoła zajęła 2 miejsce w delegaturze rybnickiej pod względem ilości laureatów.
  A oto oni: Martyna Mitek i Marcel Przybyła ze SP oraz gimnazjaliści: Olga Mrowiec, Karolina Gościńska, Paulina Anderson, Zuzanna Musiał, Mateusz Jarek i Adam Łęk (podwójni laureaci), Beniamin Bożek i Bogumił Podolak. Gratulujemy!
  Galeria