• Brawo Kuba z kl. 6a!

      29 listopada Jakub Maczek wziął udział w Powiatowym Konkursie plastyczno – medialnym „Jakie to zwierzę?” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych. Kuba wykazał się wiedzą przyrodniczą na temat zwierząt leśnych, hodowlanych i dziko-żyjących oraz umiejętnościami plastycznymi i wyszukiwaniem informacji.

     • Dzień św. Marcina

      Dnia 16 listopada br. w naszej szkole obchodziliśmy dzień św. Marcina. Martinstag szczególnie uroczyście obchodzony jest w Niemczech oraz w Austrii. Uczniowie naszej szkoły, nie tylko uczący się języka niemieckiego, mogli zaznajamiać się z legendami o św. Marcinie, zwyczajami związanymi z obchodami tego święta oraz słownictwem w języku niemieckim. W poniedziałek i wtorek w klasach młodszych uczniowie tworzyli plakat związany ze św. Marcinem, natomiast delegaci klas 4 – 7 wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez nauczycieli języka niemieckiego.

     • WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2021

      Zakończył się etap szkolny wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów Szkół Podstawowych. Z grona 90 uczestników do etapu rejonowego zakwalifikowało się aż 46 uczniów. tabela
      Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w I etapie konkursów dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowania, gratulujemy osiągniętych wyników i trzymamy kciuki za tych, którzy uzyskali kwalifikacje do II etapu.

     • Komunikat dla rodziców

      Drodzy Rodzice i Uczniowie!

      12 listopada (piątek), zgodnie z kalendarzem roku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie, zatwierdzonym przez Radę Rodziców, jest dniem wolnym wolnymi od zajęć dydaktycznych.

      Uczniom z klas I – III, których rodzice pracują, szkoła zapewnia dyżur opiekuńczo-wychowawczy świetlicy na wniosek rodziców, jeśli zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem.

    • Dzień Języków Obcych
     • Dzień Języków Obcych

      Dnia 1. października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Z tej okazji na oknach pojawiły się kolorowe flagi różnych państw, uczniowie wysłuchali apelu na temat różnorodności językowej w Europie, a klasa 3a zorganizowała na boisku szkolnym pokaz belgijki. Do wspólnej zabawy przyłączyli się uczniowie poszczególnych klas.

  • Godziny dzwonków

   Wtorek 30.11.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 830571