• Kadra


    • Kierownik świetlicy:

     mgr Teresa Płonka

     Wychowawcy:

     Donata Dłubis
     Katarzyna Dorna
     Beata Dziubany-Ścierska
     Bożena Leszczyńska
     Zbigniew Labus
     Małgorzata Matuszczyk
     Izabela Niczyporuk
     Monika Płaza
     Weronika Szołtysek
     Krystyna Wojtowicz
     Konstancja Zolich

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 4421