• Szkolny zestaw programów nauczania na rok 2021/22

     • Lp

      przedmiot

      Nr w szkolnym zestawie programów

      Data dopuszczenia programu do użytku

      Nazwa programu/ wydawnictwo

      Autorzy programu

      klasa

      1.

      edukacja wczesnoszkolna

      SP1/edu. wczesn./2020

      01.09.2020

      LOKOMOTYWA

      Program edukacji wczesnoszkolnej

      (klasy 1–3 szkoły podstawowej)

      Małgorzata Dobrowolska

      1

       

      edukacja wczesnoszkolna

      SP1/edu. wczesn./2017

      01.09.2017

      Edukacja wczesnoszkolna. Elementarz odkrywców.

      Teresa

      Janicka-Panek

      2-3

      1.  

      język polski

      SP1/j.polski/2017

      01.09.2017

      Nowe słowa na start! Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej

      Marlena Derlukiewicz

      5,6,8

      1.  

      Język polski

      SP1/j.polski/2020

      01.09.2020

      Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

      J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak,

      A. Murdzek,

      E. Prylińska

      4,7

      1.  

      język angielski

      SP1/j. angielski 1-3/2017

      01.09.2017

      Program nauczania języka angielskiego zgodny z nowa podstawa programową klasy 1-3

      Ilona Studzińska Arkadiusz Męndela Magdalena Kondro Ewa Piotrowska Anna Sikorska

      1-3

      1.  

      język angielski

      SP1/j.angielski 4-8/2017

      01. 09. 2017

      Macmillan Polska. Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawa programową

      Ewa Piotrowska, Piotr Szyber

      4-8

      1.  

      język niemiecki

      SP1/j.niemiecki/2017

      01. 09. 2017

      Program nauczania języka niemieckiego

      jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej

      Wariant II.2

      Aleksandra Kubicka

      7-8

      1. j

      język hiszpański

      SP1/j. hiszpański/ 2017

      01. 09. 2017

      Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas VII – VIII szkoły podstawowej

      mgr Izabela Kusicielek

      7-8

      1.  

      muzyka

      SP1/muzyka/2017

      01. 09. 2017

      Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7  szkoły podstawowej

      Monika Gromek

      Grażyna Kilbach

      4-7

      1.  

      plastyka

      SP1/plastyka/2017

      01. 09. 2017

      Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

      Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

      4-7

      1.  

      historia

      SP1/historia/2017

      01. 09. 2017

      Wczoraj i dziś. Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

      Tomasz Maćkowski

      4-8

      1.  

      wos

      SP1/wos/2018

      31. 08. 2018

      Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej. „Dziś i jutro”

      Barbara Furman

      8

      1.  

      przyroda

      SP1/przyroda/2017

      01. 09. 2017

      Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej. „Tajemnice przyrody”.

      Jolanta Golanko

      4

      1.  

      geografia

      SP1/geografia/2018

      31. 08. 2018

      Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”.

      Ewa Maria Tuz i Barbara Dziedzic

      5-8

      1.  

      biologia

      SP1/biologia/2018

      31. 08. 2018

      Program nauczania biologii

      w klasach 5–8 szkoły podstawowej. „Puls życia”

      Anna Zdziennicka

      5-8

      1.  

      chemia

      SP1/chemia/2018

      31. 08. 2018

      Program nauczania chemii w szkole podstawowej. „Chemia Nowej Ery”.

      Teresa Kulawik i Maria Litwin

      7-8

      1.  

      fizyka

      SP1/fizyka/2018

      31. 08. 2018

      Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. „To jest fizyka”.

       Marcin Braun, Weronika Śliwa

      7-8

      1.  

      matematyka

      SP1/matematyka/2017

      01. 09. 2017

      Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej
      (program zbieżny z podstawą programową 2017)

      M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech
       

      4-8

      1.  

      informatyka

      SP1/informatyka/2018

      31. 08. 2018

      Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!”

      Michał Kęska

      Grażyna Koba

      4-6

      7-8

      1.  

      technika

      SP1/technika/2017

      01. 09. 2017

      Jak to działa?

      Program nauczania techniki w szkole podstawowej

      Lech Łabecki, Marta Łabecka

      4-6

      1.  

      edukacja dla bezpieczeństwa

      SP1/edb/2018

      31. 08. 2018

      Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. „Żyję i działam bezpiecznie”

      Jarosław Słoma

      8

      1.  

      wych. fizyczne

      SP1/wf_własny/2017

      01. 09. 2017

      Program własny z wychowania fizycznego dla klas

       4-8 szkoły podstawowej

      Anna Żytkowska

      4-8

      1.  

      WDŻ

      SP1/wdż.rubikon/2017

      01. 09. 2017

      „Wędrując ku dorosłości.” Wyd. Rubikon

      T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk

      4-8

      22.

      religia

      SP1/religia1/2017

      01. 09. 2017

      „W rodzinie dzieci Bożych”

      ks. T. Śmiech

      1

      23.

       religia

       SP1/religia2/2018

      31.08.2018

      „W rodzinie dzieci Bożych”

      ks. T. Śmiech

      2

      24.

      religia

      SP1/religia3/2019

      29. 08. 2019

      „W rodzinie dzieci Bożych. Jezus jest z nami.”

      E. Kondrak, B. Nosek

      3

      25.

      religia

      SP1/religia4/2017

      01. 09. 2017

      Odkrywamy tajemnice Bożego świata

      ks. K. Mielnicki

      4

      26.

      religia

      SP1/religia5/2018

      31.08.2018

      Odkrywamy tajemnice Bożego świata

      ks. K. Mielnicki

      5

      27.

      religia

      SP1/religia6/2019

      29. 08. 2019

      „Tajemnice BOGAtego życia”.

      E. Kondrak, E Parszewska

      6

      26.

      religia

      SP1/religia7-8/2017

      01. 09. 2017

      Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

      ks. K. Mielnicki

      7-8

      27.

      etyka

      SP1/etyka/2017

      01. 09. 2017

      Ludzkie ścieżki

      A. Ziemska

      Ł. Malinowski

      4-8

      28.

      język niemiecki jako język mniejszości narodowej

      SP1/j.niem./wł./m.n/2019

      01. 09. 2019

      Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – II etap edukacyjny

      Monika Płaza

      4-8

      29.

      kultura i historia mniejszości narodowej niemieckiej

      SP1/his i kult/wł/m.n/2019

      01. 09. 2019

      Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej.

      Monika Płaza

      5-6

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1
    • (+32) 2262338
    • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
    • sekretariat@sp1.mikolow.eu
    • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
    • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 745