• Aktualności

    • Drodzy Rodzice!
     14 października (Dzień Komisji Edukacji Narodowej) i 15 października (tzw. godziny dyrektorskie) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Uczniom z klas I – III, których rodzice pracują, szkoła zapewnia dyżur opiekuńczo-wychowawczy świetlicy na wniosek rodziców, jeśli zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem.
     Zgłoszenia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przyjmowane są na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
     Kartę można pobrać ze strony szkoły z zakładki Świetlica; Do pobrania lub w wersji papierowej u pań woźnych.
     Karty zgłoszenia przyjmowane są przez wychowawców klas lub panią woźną do dnia 11 października.

     Kierownik świetlicy Teresa Płonka

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
    Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 5314
 • Facebook