• Szkolny doradca zawodowy

      • Szkolny doradca zawodowy

      •  

         Ewa Rozmus

         

        Zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w klasach VII i VIII w ramach zajęć z doradcą zawodowym. Pozostali uczniowie realizują zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego w trakcie godzin z wychowawcą, lekcji przedmiotowych, a także wycieczek dydaktycznych i innych przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym.

         

        Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Jego główne zadania to:

        • zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym,
        • wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
        • inspirowanie do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
        • udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

         

        Doradca zawodowy zapoznaje uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, zasadami rekrutacji, a także z  wybranymi zawodami, ścieżkami kształcenia, trendami zmian zachodzącymi na rynku pracy, zawodami przyszłości, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

        Drogi Uczniu!

        W trakcie zajęć z doradcą zawodowym dowiesz się:

         

        O sobie – przeanalizujesz:

        - swoje zainteresowania, predyspozycje i uzdolnienia

        - swoje umiejętności, które nabyłeś w szkole, ale także poza nią

        - swój temperament i cechy charakteru

        - wartości, które są dla Ciebie ważne

        - stan zdrowia

        - swoją samoocenę

         

        O szkołach – dowiesz się:

        - o ścieżkach kształcenia, typach szkół, ofercie edukacyjnej

        - zasadach nauki w technikum, liceum ogólnokształcącym i szkołach branżowych I i II stopnia

        - o dalszych perspektywach po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej

        - o czynnikach, które powinieneś / powinnaś wziąć pod uwagę, wybierając daną klasę czy zawód

         

        O zawodach – poznasz:

        - rodzaje zawodów

        - ich charakterystykę, zadania zawodowe

        - predyspozycje psychofizyczne, jakie musisz mieć, aby wykonywać dany zawód

        - przeciwwskazania zdrowotne do kształcenia się i pracowania w danym zawodzie

        - poziom wykształcenia, który musisz osiągnąć

        - wymagane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia

        - zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w danej profesji

        - zarobki i potencjalne miejsca pracy

         

        Rodzicu…

         

        Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie Twojego dziecka w procesie przygotowania go do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem jego zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, tak aby wybór kolejnej szkoły był jak najbardziej trafny i korzystny.

        Większość młodych ludzi pytanych o to, kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacyjnej wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.

        Szkoła dokonuje starań, aby wesprzeć zarówno uczniów, jak również Państwa, jako rodziców, w procesie wychowawczym, w tym w decyzjach dotyczących kolejnego etapu edukacyjnego.

                                                                                                                                            Ewa Rozmus

        doradca zawodowy

         

         

    • Kontakty

      • Szkoła Podstawowa nr 1
      • (+32) 2262338
      • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
      • sekretariat@sp1.mikolow.eu
      • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
      • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Liczba wizyt

    liczba odwiedzin: 1606