• Szkolny doradca zawodowy

   • Szkolny doradca zawodowy

   •  

     Ewa Rozmus

     

    Zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w klasach VII i VIII w ramach zajęć z doradcą zawodowym. Pozostali uczniowie realizują zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego w trakcie godzin z wychowawcą, lekcji przedmiotowych, a także wycieczek dydaktycznych i innych przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym.

     

    Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Jego główne zadania to:

    • zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym,
    • wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
    • inspirowanie do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
    • udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

     

    Doradca zawodowy zapoznaje uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, zasadami rekrutacji, a także z  wybranymi zawodami, ścieżkami kształcenia, trendami zmian zachodzącymi na rynku pracy, zawodami przyszłości, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

    Drogi Uczniu!

    W trakcie zajęć z doradcą zawodowym dowiesz się:

     

    O sobie – przeanalizujesz:

    - swoje zainteresowania, predyspozycje i uzdolnienia

    - swoje umiejętności, które nabyłeś w szkole, ale także poza nią

    - swój temperament i cechy charakteru

    - wartości, które są dla Ciebie ważne

    - stan zdrowia

    - swoją samoocenę

     

    O szkołach – dowiesz się:

    - o ścieżkach kształcenia, typach szkół, ofercie edukacyjnej

    - zasadach nauki w technikum, liceum ogólnokształcącym i szkołach branżowych I i II stopnia

    - o dalszych perspektywach po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej

    - o czynnikach, które powinieneś / powinnaś wziąć pod uwagę, wybierając daną klasę czy zawód

     

    O zawodach – poznasz:

    - rodzaje zawodów

    - ich charakterystykę, zadania zawodowe

    - predyspozycje psychofizyczne, jakie musisz mieć, aby wykonywać dany zawód

    - przeciwwskazania zdrowotne do kształcenia się i pracowania w danym zawodzie

    - poziom wykształcenia, który musisz osiągnąć

    - wymagane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia

    - zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w danej profesji

    - zarobki i potencjalne miejsca pracy

     

    Rodzicu…

     

    Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie Twojego dziecka w procesie przygotowania go do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem jego zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, tak aby wybór kolejnej szkoły był jak najbardziej trafny i korzystny.

    Większość młodych ludzi pytanych o to, kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacyjnej wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.

    Szkoła dokonuje starań, aby wesprzeć zarówno uczniów, jak również Państwa, jako rodziców, w procesie wychowawczym, w tym w decyzjach dotyczących kolejnego etapu edukacyjnego.

                                                                                                                                        Ewa Rozmus

    doradca zawodowy

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
    Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3749
 • Facebook