• Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego

     Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele
     Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1. 09. 2022r:
     godz. 8:00
     5a – sala 39
     5b – sala 38
     5c – sala 30
     6a – sala 26
     6b – sala 46
     6c – sala 31
     7a – sala 33
     8a – sala 41
     8b – sala 29
     8c – sala 15
     8d – sala 40
     8e – sala 37
     godz. 9:00
     2a – sala 19
     2b – sala konferencyjna
     2c – sala 23
     2d – sala 18
     3a – sala 20
     3b – sala 21
     3c – sala 22
     4a – sala 32
     4b – sala 27
     4c – sala 31
     godz. 10:30
     Uroczyste rozpoczęcie w roku szkolnego w sali gimnastycznej, pasowanie na ucznia Szkoły
     Podstawowej nr 1 w Mikołowie
     Spotkania z wychowawcą po akademii:
     1a – sala 18
     1b – sala 19
     1c – sala 23


     Małgorzata Duda - wicedyrektor

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

     Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
     harmonogram spotkań w dniu ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
     1 września br. (czwartek) jest następujący:

     • Klasy V - VIII godzina 8.00,
     • Klasy II - IV godzina 9.00,
     • Klasy I - godzina 10.30; w sali gimnastycznej odbędzie się pasowanie na ucznia SP1 w Mikołowie i spotkanie z wychowawcą.

     Spotkania rozpoczynają się akademią w sali gimnastycznej następnie uczniowie przechodzą do
     wyznaczonych sal, w których wychowawcy przekażą komunikaty i plan lekcji.
     Wszystkich uczniów w tym dniu obowiązuje odświętny strój szkolny i obuwie zmienne.

     Łączę pozdrowienia
     Bożena Hain – dyrektor szkoły

    • Informacje dla rodziców - świetlica i obiady

     Zapisy dzieci do świetlicy odbywać się będą w dn. 1 i 2 września na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy. Przed wypełnieniem Karty należy się zapoznać z Regulaminem Świetlicy. Kartę Zgłoszenia i Regulamin można pobrać ze strony szkoły (zakładka: O szkole - do pobrania) lub w wersji papierowej w dniu 1 września u kierownika świetlicy.
     Zapisy dzieci na obiady odbywać się będą w dniach 1, 2 i 5 września na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka na obiady – do pobrania ze strony szkoły (zakładka: O szkole - Świetlica - do pobrania) lub w wersji papierowej w dniu 1 września u kierownika świetlicy. Informacja o płatności na wrzesień oraz Regulamin Stołówki, z którym należy się zapoznać przed wypełnieniem Karty, podany zostanie 1 września na stronie szkoły oraz w dzienniku Librus.
     Wypełnione Karty: Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy oraz Zgłoszenia Dziecka na Obiady można składać bezpośrednio u kierownika świetlicy, u wychowawcy klasy lub w holu szkoły w specjalnym pojemniku.
     Prosi się o dokładne wypełnienie Kart (m.in. daty, podpisy), gdyż niekompletnie wypełnione Karty nie będą mogły być rozpatrzone.

     kierownik świetlicy Teresa Płonka

    • Informacje dla rodziców - podręczniki

     Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, organizacją zakupu podręczników dla poszczególnych klas zajmuje się szkoła.
     Uczniowie otrzymają podręczniki w pierwszym tygodniu września. Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika do nauki religii (jeśli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach z religii), zeszytów, przyborów piśmiennych, stroju gimnastycznego na WF, obuwia zmiennego, stroju odświętnego na uroczystości szkolne.

     Wykaz podręczników do przedmiotów obowiązkowych w poszczególnych klasach oraz podręczniki do nauki religii znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce: uczniowie i rodzice/podręczniki.

     Krzysztof Skwarczek
     wicedyrektor ds. dydaktycznych

    • DEBATA - krótka interwencja profilaktyczna w grupie

     Profilaktyka nie musi być nudna. Może ona mieć charakter „różnobarwny”, „kolorowy”. Takie też były zajęcia dla wszystkich klas 8 , które odbyły się w naszej szkole w trzech turach.
     3, 13 i 14 czerwca odbywały się 3 godzinne spotkania młodzieży z trenerką z Małopolskiego Centrum Profilaktyki.
     Interaktywne metody odwołujące się do dialogu motywującego sprzyjały otwarciu się młodzieży i podjęciu dyskusji. W grupach wykonali oni plakaty informacyjno- ostrzegawcze „tym co nas może chronić przed używkami jest …”
     Pamiętajmy, że wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków najlepiej chroni ich przed sięgnięciem po alkohol i inne używki.  
     Wszystkim życzymy zdrowego stylu życia.

     Pedagodzy

    • Podsumowanie XV Powiatowego Konkursu Matematycznego

     W piątek 10 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste wręczenie nagród laureatom XV Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas 6 powiatu mikołowskiego. Poziom umiejętności uczniów w tym roku był bardzo wyrównany, dlatego można było nagrodzić aż 7 uczniów.

     III miejsce zajęli Daniel Zajusz ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu i Jakub Kurpas - Szkoła Podstawowa nr 8 w Mikołowie.

     II miejsce: Natalia Kummer ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu oraz Karol Spyra Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie.

     I miejsce zdobyli: Ewa Gąsior - Szkoła Podstawowa nr 8 w Mikołowie, Aleksander Masztalski - Szkoła Podstawowa nr 3 Mikołów oraz Tomasz Przybyła - uczeń naszej szkoły. Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                              Edyta Kucharska

    • Kangur Matematyczny 2022

     Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji Konkursu Kangur Matematyczny 2022 wynik bardzo dobry otrzymał FILIP PLUDRA z 4b .

      

     Wyróżnienie w naszej szkole otrzymali:

     w kategorii Żaczek

     • Izabela Schubert – 2a

     w kategorii Maluch:

     • Kinga Przybyła – 3a
     • Zuzanna Rosiek – 3b
     • Maciej Kozłowski – 4b
     • Wojciech Mrowicki – 4b

     w kategorii Beniamin:

     • Tomasz Przybyła – 6a
     • Artur Pyka – 5c

     w kategorii Kadet:

     • Beniamin Sowa – 7b
     • Daniel Zając – 7d
     • Łukasz Górnik - 7c
     • Adrian Szafron – 8c
     • Bartłomiej Tomaś – 8d
     • Szymon Kufel - 8b

     Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     Klaudia Bogacka

    • Młodzi Kopernicy

     W dniu 27.05.br. w Łaziskach Górnych odbył się Powiatowy Konkurs Młodzi Kopernicy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas VIII:
     1. Karol Mendecki,
     2. Rober Witala,
     3. Bartłomiej Tomaś,
     4. Andrian Szafron,
     5. Krzysztof Kosiarski.
     Po dogrywce z języka angielskiego Karol Mendecki zajął III miejsce.  Andrian Szafron uzyskał  I miejsce z fizyki, a Krzysztof Kosiarski zajął I miejsce z historii

     .

     Katarzyna Krużycka

    • XV Powiatowy Konkurs Matematyczny

     20 maja odbył się w naszej szkole XV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas szóstych szkół podstawowych. Brali w nim udział pasjonaci matematyki z dziewięciu szkół powiatu mikołowskiego. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie.

                                                                                                                            Edyta Kucharska

    • Talenty z Jedynki

     Brawo, brawo, brawo .....

     13 maja w naszej szkole odbył się Koncert Talenty z Jedynki.

     Był on niejako kontynuacją świętowania, obchodzonego wczoraj, Dnia Patrona Szkoły.    

     50 uczniów prezentowało swój talent wokalny, muzyczny i gimnastyczny. Wszystkim towarzyszyły wielkie emocje, ponieważ młodzi artyści występowali każdorazowo przed 300 osobową widownią. Całość była podzielona na dwie części. Pierwsza - obejmowała występy uczniów z klas 1-4, a w drugiej części mogliśmy podziwiać uzdolnienia młodzieży z klas 5-8.

     Serdecznie dziękujemy za zaprezentowanie swoich uzdolnień!

     Dziękujemy także osobom prowadzącym jak i sekcji technicznej za obsługę nagłośnienia.

                                                                                 Organizatorzy

    • Kinga Przybyła Złotym Asem!

     Dnia 5 maja 2022 uczniowie klas 3a: Kinga Przybyła oraz 3c: Franciszek Ryczkowski wzięli udział w konkursie powiatowym Asy z Naszej Klasy. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Łaziskach Górnych. Uczniowie zmierzyli się w teście wiedzy ogólnej. Zarówno Kinga jak i Franciszek świetnie poradzili sobie z zadaniami. Dziękujemy organizatorom tego konkursu za przygotowanie tego fantastycznego wydarzenia, a Kindze jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

     Aleksandra Bielak

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt
  liczba odwiedzin: 84810
 • Facebook