•  

     

     

    Szkoła Podstawowa nr 1 w bieżącym roku szkolnym bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej.
    Tytuł projektu: "KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych";


    Cel projektu:
    - podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie od czerwca 2019 do czerwca 2020 roku poprzez:
    - rozwijanie wśród 850 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych na rynku pracy 
    - przeszkolenie 40 nauczycieli
    - zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych
    - realizację programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego
    - wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego


    Beneficjent: Gmina Mikołów


    Kwota dofinansowania: 744 895,12 zł
    Wartość projektu: 827 661,25 zł

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2641
 • Facebook