• Informacje

    • W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do  projektu „Szkoła otwarta na wiedzę – etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcą projektu jest Gmina Mikołów. 

     Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych poprzez rozwijanie wśród uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie ich zainteresowań, zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

     1. Zajęcia będą realizowane w szkole od 1 października 2018 do 31 maja 2019r.

     2. Uczeń/ uczennica może wziąć udział w wybranych zajęciach w ramach jednej lub kilku grup.

     3. Zajęcia będą realizowane w grupach ok. 10 osobowych.

     4. Oferta edukacyjna projektu będzie obejmowała zajęcia pozalekcyjne.

     5. Rekrutacja do projektu trwa do 21 września.

     regulamin_rekrutacji.pdf


     Zajęcia organizowane
     w Szkole Podstawowej nr 1

     Lp.

     Rodzaj zajęć

     Grupa docelowa

     Numer grupy

     Liczba godzin zajęć

     Liczba uczniów w grupie

     Klasy

     K

     M

     O

      

     UCZEŃ MŁODSZY

     Zajęcia matematyczne (uczniowie wymagający wsparcia)

     uczeń młodszy (przekraczający I etap edukacyjny)

     1

     30

        

     5

     I

     Zajęcia matematyczne (uczniowie uzdolnieni matematycznie)

     uczeń młodszy

     2

     30

        

     5

     I

     Zajęcia lingwistyczne język angielski (uczniowie wymagający wsparcia)

     uczeń młodszy (przekraczający I etap edukacyjny)

     3

     30

        

     5

     I

     Zajęcia informatyczne

     uczeń młodszy (rozwój ucznia zdolnego)

     4

     30

        

     5

     I

     Zajęcia wspierające logiczne myślenie (szachy grupa początkująca)

     uczeń młodszy

     5

     30

        

     5

     I

     INDYWIDUALIZACJA

     Zajęcia informatyczne

     uczeń zdolny

     6

     30

        

     8

     IV

     Zajęcia informatyczne

     uczeń zdolny

     7

     30

        

     8

     VIII

     Zajęcia matematyczne

     uczeń zdolny

     8

     30

        

     8

     VIII

     Zajęcia matematyczne

     uczeń zdolny

     9

     30

        

     8

     IV

     Zajęcia geograficzne

     uczeń zdolny

     10

     30

        

     8

     VII, VIII

     Zajęcia chemiczne

     uczeń zdolny

     11

     30

        

     8

     VIII

     Zajęcia biologiczne

     uczeń zdolny

     12

     30

        

     8

     VII, VIII

     Zajęcia wspierające logiczne myślenie (szachy grupa zaawansowana)

     uczeń zdolny

     13

     30

        

     8

     VII, VIII

     Zajęcia lingwistyczne

     uczeń zdolny

     14

     30

        

     8

     VII

     Zajęcia lingwistyczne język niemiecki

     uczeń zdolny

     15

     30

        

     8

     VIII

     Zajęcia rozwijające kreatywność

     uczeń zdolny

     16

     30

        

     8

     IV, V

     Zajęcia matematyczne

     uczeń słabszy

     17

     30

        

     5

     V

     Zajęcia matematyczne

     uczeń słabszy

     18

     30

        

     5

     IV

     Zajęcia matematyczne

     uczeń słabszy

     19

     30

        

     5

     V

     Zajęcia matematyczne

     uczeń słabszy

     20

     30

        

     5

     VIII

     Zajęcia lingwistyczne język angielski

     uczeń słabszy

     21

     30

        

     5

     VIII

     Zajęcia lingwistyczne język angielski

     uczeń słabszy

     22

     30

        

     5

     VIII

     UCZEŃ MŁODSZY

     Zajęcia doskonalące motoryka mała i duża

     uczeń młodszy

     a

     30

        

     4

     II uczniowie z orzeczeniami

     Zajęcia terapeutyczne dla dzieci jąkających się

     uczeń młodszy

     b

     30

        

     4

     I, II, IV

     Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi i zaburzoną koordynacją

     uczeń młodszy

     c

     30

        

     4

     I, IV

     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

     uczeń młodszy (pomoc psychologiczna)

     d

     30

        

     4

     I

     Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy

     uczeń młodszy (wsparcie ucznia z niepełnosprawnością ruchową)

     e

     30

        

     5

     I, IV

     Zajęcia ruchowe z elementami terapii SI

     uczeń młodszy

     f

     30

        

     4

     I, IV

     INDYWIDUALIZACJA

     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

     uczeń ze specjalnymi potrzebami (usprawnienie motoryki małej)

     g

     30

        

     5

     V

     Zajęcia z arteterapi

     uczeń z zaburzeniami rozwoju psycho-motorycznego

     h

     30

        

     5

     V

     Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy

     uczeń z zaburzeniami statyki ciała i wadami postawy

     i

     30

        

     5

     IV-VIII

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 4655
 • Facebook