• Brawo Kuba z kl. 6a!

     29 listopada Jakub Maczek wziął udział w Powiatowym Konkursie plastyczno – medialnym „Jakie to zwierzę?” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych. Kuba wykazał się wiedzą przyrodniczą na temat zwierząt leśnych, hodowlanych i dziko-żyjących oraz umiejętnościami plastycznymi i wyszukiwaniem informacji.

     Został wyróżniony! Gratulujemy!!!

     Izabela Niczyporuk

    • Pomagamy zwierzętom ze schroniska

     Uwaga!

     Akcji będą towarzyszyć dwa konkursy:

     1. na najciekawsze zdjęcie domowego pupila – zdjęcia podpisane (imię i nazwisko ucznia, klasa) można umieszczać w specjalnym pudełku na portierni lub wysłać na maila: i.niczyporuk@sp1-mikolow.pl
     2. na najciekawsze przebranie za zwierzątko w dniu 29 listopada!

     Na zwycięzców czekają nagrody!

     Ponadto klasa, która najbardziej zaangażuje się w pomoc Przystani Ocalenie otrzyma nagrodę specjalną – możliwość wyjazdu z darami do schroniska!

    • Dzień św. Marcina

     Dnia 16 listopada br. w naszej szkole obchodziliśmy dzień św. Marcina. Martinstag szczególnie uroczyście obchodzony jest w Niemczech oraz w Austrii. Uczniowie naszej szkoły, nie tylko uczący się języka niemieckiego, mogli zaznajamiać się z legendami o św. Marcinie, zwyczajami związanymi z obchodami tego święta oraz słownictwem w języku niemieckim. W poniedziałek i wtorek w klasach młodszych uczniowie tworzyli plakat związany ze św. Marcinem, natomiast delegaci klas 4 – 7 wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez nauczycieli języka niemieckiego.

     Oto wyniki konkursu:

     KLASY 1 – 3:

     1. miejsce ex aequo klasa 1B oraz 1D

     KLASY 4 – 5:

     1. miejsce klasa 5A

     wyróżnienie klasa 4B

     KLASY 6 – 7:

     1. miejsce klasa 7A

     wyróżnienie klasa 6A

     Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę.

     Monika Płaza i Bożena Urbanek

    • WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2021

     Zakończył się etap szkolny wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów Szkół Podstawowych. Z grona 90 uczestników do etapu rejonowego zakwalifikowało się aż 46 uczniów. tabela
     Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w I etapie konkursów dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowania, gratulujemy osiągniętych wyników i trzymamy kciuki za tych, którzy uzyskali kwalifikacje do II etapu.

     Krzysztof Skwarczek
     wicedyrektor ds.. dydaktycznych

    • Komunikat dla rodziców

     Drodzy Rodzice i Uczniowie!

     12 listopada (piątek), zgodnie z kalendarzem roku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie, zatwierdzonym przez Radę Rodziców,  jest dniem wolnym  wolnymi od zajęć dydaktycznych.  

     Uczniom z klas I – III, których rodzice pracują, szkoła zapewnia dyżur opiekuńczo-wychowawczy świetlicy na wniosek rodziców, jeśli  zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem.

     Zgłoszenia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przyjmowane są na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych 12.11.2021r.

     Kartę można pobrać ze strony szkoły z zakładki Świetlica> Do pobrania lub w wersji papierowej  u pań woźnych.

     Karty zgłoszenia przyjmowane są przez wychowawców  świetlicy, wychowawców klas lub panią woźną do dnia 8 listopada (poniedziałek).

     UWAGA!

     W tym dniu dla zapisanych dzieci, korzystających z obiadów, przygotowany będzie ciepły posiłek. Rodzice tych dzieci proszeni są o doliczenie do płatności grudniowej opłaty za ten obiad w kwocie 3,50 zł, gdyż przy podawaniu płatności za listopad dzień 12.11. 2021 został odliczony.

      

     Kierownik świetlicy Teresa Płonka

   • Dzień Języków Obcych
    • Dzień Języków Obcych

     Dnia 1. października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Z tej okazji na oknach pojawiły się kolorowe flagi różnych państw, uczniowie wysłuchali apelu na temat różnorodności językowej w Europie, a klasa 3a zorganizowała na boisku szkolnym pokaz belgijki. Do wspólnej zabawy przyłączyli się uczniowie poszczególnych klas. 

     Poza tym każda klasa losowała jedno z państw, które miała tego dnia zaprezentować. Wszystkie klasy bardzo się zaangażowały. Chodząc od sali do sali, można było poczuć się jak na wycieczce po krajach całego świata. Uczniowie nie tylko poznali ciekawostki o danych państwach, nauczyli się kilku zwrotów w danym języku, ale również mogli posmakować smakołyków z danego kraju. A uczniowie klas 3c i 4b nawet przygotowali piosenki po włosku i po niemiecku.

     Chyba każdy się przekonał, że JĘZYKÓW WARTO SIĘ UCZYĆ.

    • PODZIĘKOWANIE…

     Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Absolwenci i Uczniowie

     W dniu 24 września 2021r. odbyła się w naszej szkole uroczystość nadania nowego sztandaru i koncert muzyczny uczniów i absolwentów „Razem dla Jedynki”.

     Dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji tak ważnego dla całej społeczności szkoły historycznego wydarzenia.

     Dziękujemy za wpłaty na konto Rady Rodziców. Dziękujemy za ciasta, ze sprzedaży których zebrano kwotę 2 755  zł. Zostanie ona przeznaczona na zakup śląskich strojów ludowych do wykorzystania przez uczniów podczas kolejnych uroczystości szkolnych.

     Dziękujemy nauczycielom wraz z uczniami, którzy przygotowali akademię. 

     Dziękujemy za liczny udział Uczniów i Rodziców w koncercie muzycznym.

     Szczególnie gorąco dziękujemy absolwentom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 za pomoc w organizacji koncertu „Razem dla Jedynki” i za liczne niezawodne przybycie. To dla nas bardzo ważne, że pamiętacie o Jedynce i zawsze chętnie odpowiadacie na nasz apel.

     Jeszcze raz dziękuję wszystkim darczyńcom i osobom, które przyczyniły się do zorganizowania uroczystości i zaszczyciły nas swoją obecnością podczas koncertu.

     Cieszymy się, że w tej historycznej dla nas chwili Państwo nam towarzyszyliście.

     W imieniu całej Dyrekcji

     Bożena Hain – dyrektor szkoły

    • Szkolimy się dla naszych uczniów!

     Pięciu nauczycieli naszej szkoły: p. Agnieszka Iwańska- Żemła, p. Sylwia Kawecka- Rogier, p. Katarzyna Skrzypczyk, p. Aleksandra Bielak oraz p. Grzegorz Rożkiewicz w lipcu i sierpniu bieżącego roku uczestniczyło w międzynarodowych szkoleniach językowo-metodycznych. Kursy odbywały się w centrum szkoleniowym ETI Malta, w ramach projektu POWER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) Step by Step- małymi krokami ku wiedzy finansowanego ze środków Unii Europejskiej Erasmus+.

     Celem wyjazdu było podniesienie wiedzy, umiejętności językowych i kompetencji metodycznych nauczycieli, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania, nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz poznanie historii i kultury Malty. 

    • Koncert muzyczny uczniów i absolwentów

     Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Mikołowie


     Wiem, że jesteście rozsiani po całym świecie od Mikołowa po Australię, lecz mam nadzieję, że ciągle pamiętacie szkołę przy Konstytucji 3 Maja 20, asfaltowe boisko, park, nauczycieli, lekcje i zdarzenia, których byliście częścią. Po latach nadarza się okazja, aby nas odwiedzić i znowu poczuć atmosferę tego miejsca.
     24 września przy okazji poświęcenia nowego Sztandaru Szkoły chcemy zorganizować koncert

     Razem z Jedynką”

     koncert muzyczny Uczniów i Absolwentów
     Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Mikołowie.

     Wystąpią: Absolwenci SP i Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
     Program: piosenka, wiersz, drama, popis instrumentalny, taniec itp.
     Miejsce: scena na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej
     Data: 24 września 2021, godz. 16:00
     Oprócz artystów zapraszam na widownię wszystkich sympatyków Jedynki, będzie okazja do wspomnień, rozmów i dobrego jedzenia.
     Wszystkich artystów-absolwentów proszę o kontakt mailowy krzysztof.skwarczek@sp1.mikolow.eu
     lub telefoniczny 600777629 i mam nadzieję na liczny odzew.

     pozdrawiam
     Krzysztof Skwarczek-wicedyrektor SP1

   • Wywiadówka
    • Wywiadówka

     Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym i zapraszamy na wywiadówkę.
     Data: 2 września 2021

     •  godz. 16:30 klasy I-IV
     • godz. 18:00 klasy V-VIII

     Rodziców klas IV zapraszamy o godz. 16:30 na spotkanie z dyrekcją, wychowawcami, psychologiem i pedagogami do auli szkolnej. Liczymy na Państwa obecność.

     Dyrekcja SP1 w Mikołowie

    • Podręczniki dla uczniów

     Informujemy, że zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, organizacją zakupu podręczników dla  poszczególnych klas zajmuje się szkoła. Uczniowie otrzymają  podręczniki w pierwszym tygodniu września.                                                                                                                       
     Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika do nauki religii (jeśli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach z religii), zeszytów, przyborów piśmiennych, stroju gimnastycznego na WF, obuwia zmiennego, stroju odświętnego na uroczystości szkolne.

     Informujemy również, że w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażeniem COVID-19 w szkole, zgodnie z wytycznymi MEN, dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będzie zobowiązany zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. W związku z tym przypominamy, że obowiązkiem rodziców jest wyposażenie ucznia w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauczania zdalnego (komputer, laptop, tablet z kamerą  i mikrofonem) oraz dostęp do Internetu.


     Wykaz podręczników do nauki religii

     Krzysztof Skwarczek

     wicedyrektor ds. dydaktycznych

    • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH – ROK SZKOLNY 2021/2022

     Drodzy Rodzice!!!

     Uprzejmie informuję, że w poniedziałek 23 sierpnia br. o godz. 12.00 w holu szkoły zostaną wywieszone listy przydziału uczniów do klas pierwszych.

     We wtorek 24 sierpnia br. o godz.16.00 w auli naszej szkoły odbędzie się zebranie rodziców z dyrekcją i wychowawcami klas pierwszych. W związku z obecną sytuacją epidemiczną zapraszam na spotkanie tylko jednego rodzica każdego ucznia. Dzieci nie przychodzą. 

     W środę 25 sierpnia br. między 16.00 a 18.00 zapraszam dzieci wraz z rodzicami   do zwiedzenia szkoły.

     Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły muszą mieć zakryte usta i nos maseczką. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce.

     Z góry dziękuję za przybycie 

     Bożena Hain - dyrektor szkoły

    • XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny

     20 maja odbył się w naszej szkole XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas szóstych szkół podstawowych powiatu mikołowskiego. Wśród 16 uczestników wyłoniono 4 laureatów. 16 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom wyróżnionym.

     Trzecie miejsce zajął uczeń naszej szkoły Łukasz Górnik, drugie uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 – Idalia Goli, a pierwsze miejsce ex aequo uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 Cyprian Zieliński oraz uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 Radosław Wypych.

     Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     Bożena Kaczmarczyk, Edyta Kucharska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 12537