• Informacje dla rodziców
    • Informacje dla rodziców

     Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, organizacją zakupu podręczników dla poszczególnych klas zajmuje się szkoła. Uczniowie otrzymają podręczniki w pierwszym tygodniu września.                                                                                                                

           Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika do nauki religii (jeśli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach z religii), zeszytów, przyborów piśmiennych, stroju gimnastycznego na WF, obuwia zmiennego, stroju odświętnego na uroczystości szkolne.

     Informujemy również, że w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażeniem COVID-19 w szkole, zgodnie z wytycznymi MEN, dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego
     Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będzie zobowiązany zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. W związku z tym przypominamy, że obowiązkiem rodziców jest wyposażenie ucznia w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauczania zdalnego (komputer, laptop, tablet z kamerą i mikrofonem) oraz dostęp do Internetu.

     Krzysztof Skwarczek
     wicedyrektor ds. dydaktycznych

   • Wspólnie budujemy „Klasę pod Dębem”
    • Wspólnie budujemy „Klasę pod Dębem”

     Drodzy Rodzice, Nauczyciele - w ramach Inicjatywy Lokalnej zgłoszonej przez Radę Rodziców przy SP1 w Mikołowie w piątek 28 sierpnia (po południu) oraz w sobotę 29 sierpnia (od rana) zaczynamy prace przy budowie „Klasy pod Dębem”.
     Potrzebna będzie pomoc przy plantowaniu terenu (główne prace wykonała już koparka), budowie ogrodzenia (drewniany płotek), malowaniu elementów drewnianych, posianie trawy, przygotowanie posiłku itp. Zapraszamy Panie i Panów, można zabrać dzieci – dla każdego znajdzie się praca.
     Liczymy na Państwa pomoc, zaangażowanie i dobrą atmosferę podczas pracy. Stwórzmy wspólnie ciekawe miejsce do nauki dla dzieci z naszej szkoły. Niech będzie to również okazja do lepszego poznania się, rozmowy, wymiany doświadczeń i poglądów.
     Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny (32)2262338 lub mailowy (sekretariat@sp1.mikolow.eu) z sekretariatem szkoły.

     Krzysztof Skwarczek
     wicedyrektor ds. dydaktycznych

    • INFORMACJA! dla uczniów tegorocznych klas ósmych.

     Drodzy Uczniowie !!!

      31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 zapraszam uczniów tegorocznych klas ósmych po odbiór zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     Zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie szkoły.

      W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa proszę uczniów o zabranie maseczki.

      UWAGA!

     Wszystkich uczniów i pracowników obowiązuje na terenie szkoły  reżim sanitarny - procedura COVID – 19 w SP 1 Mikołów.

     1.       Do szkoły może przyjść tylko osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

     2.      Uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, rodzic nie mogą przyjść do szkoły, jeśli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

     3.      Należy zachować co najmniej 1,5 m odstęp od innych osób.

     4.      Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.

     5.      Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki.

     Bożena Hain - dyrektor szkoły

    • XV Akcja Pomocy Zwierzętom z Przystani Ocalenie

     Mimo pandemii udało się! Zachęceni wspaniałym przykładem Antka i Julki z 6 e postanowiliśmy razem z Nimi pomóc zwierzętom z przytuliska  w Ćwiklicach koło Pszczyny. Uczniowie i nauczyciele zebrali 570 zł oraz mnóstwo karmy, misek, żwirku, przysmaków, środków czystości itp. Antek i Julka wraz z rodzicami również zgromadzili ogromną ilość siana i marchewki, chleb, lizawki dla koni i wiele innych bardzo potrzebnych zwierzętom rzeczy. Następnie całą rodziną pojechali z darami do schroniska, które walczyło z podtopieniem po czerwcowych burzach. Taka pomoc, w tak trudnej sytuacji – bezcenna!

     Opiekunowie Przystani Ocalenie na FB okazali swoją wdzięczność:

     „Kochani! Pragniemy Wam, z całego serca podziękować za wielką pomoc, za niespotykaną wrażliwość i ogromną miłość do zwierząt. Serce rośnie, kiedy wiemy, że mamy tak cudowną i wrażliwą młodzież. Serdecznie dziękujemy Pani Izabeli i wszystkim darczyńcom, którzy wsparli inicjatywę Juli i Antka.
     Dzięki Wam, nasze zwierzęta otrzymały wiele potrzebnych i pysznych rzeczy. Sprawiliście im wielką radość i bardzo pomogliście. Dziękujemy!”

     Jestem dumna i szczęśliwa, że zwierzęta z przytuliska w Ćwiklicach po raz kolejny mogły liczyć na dobroć naszych uczniów i ich rodziców oraz dyrekcji, nauczycieli i pań z obsługi! Wszystkim, którzy włączyli się do akcji BARDZO DZIĘKUJĘ!


     Izabela Niczyporuk

    • SPOTKANIE INFORMACYJNE dla rodziców przyszłorocznych uczniów klas 1

     SPOTKANIE INFORMACYJNE dla rodziców przyszłorocznych uczniów klas 1 odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o 16.30 w sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

     Drodzy Rodzice!!!

     W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa spotkanie odbędzie z zastosowaniem reżimu sanitarnego. W związku z powyższym zapraszam na spotkanie tylko jednego rodzica każdego ucznia, jak również proszę o zabranie maseczki.

     Podczas spotkania dyrekcja przedstawi ofertę szkoły. Będzie również możliwość zadania pytań nurtujących Państwa w związku z rozpoczęciem nauki w naszej szkole.

     UWAGA!

     Wszystkich rodziców i pracowników obowiązuje na terenie szkoły  reżim sanitarny - procedura COVID – 19 w SP 1 Mikołów.

     1. Do szkoły może przyjść tylko osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
     2. Uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, rodzic nie mogą przyjść do szkoły, jeśli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
     3. Należy zachować co najmniej 1,5 m odstęp od innych osób.
     4. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
     5. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki.

     Zapraszam, Bożena Hain - dyrektor szkoły.

    • Podsumowanie konkursów matematycznych

     V Powiatowy Konkurs Matematyczny

     Tytuł laureata otrzymali:
     1. Tomasz Przybyła 4a
     2. Bartłomiej Tomaś 6d
     3. Marek Karpeta 7a

     Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020
     Wynik bardzo dobry uzyskali:
     1. Maja Dudzik 2a
     2. Tomasz Przybyła 4a
     3. Marek Karpeta 7a
     Wyróżnienie otrzymali:
     1. Maksymilian Kyrcz 1a
     2. Julia Kmiecik 2a
     3. Julian Skwarek 3a
     4. Daria Lewandowska 5d
     5. Szymon Piotrowski 5c
     6. Michał Wróbel 5a
     7. Bartłomiej Tomaś 6d
     8. Szymon Kufel 5b

     Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy – nauczyciele matematyki

    • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

     Z wielką radością informujemy, że nasi szóstoklasiści zostali Laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.

     Są to Adrian Szafron z klasy 6c oraz Szymon Kufel z klasy 6b.

     Uczniowie w krótkim czasie, 4 miesięcy, musieli opanować wiadomości i umiejętności z klasy V, VI, VII oraz VIII. 

     Wiele treści wykraczało ponad podstawę programową, uczniowie musieli wnikliwie przeczytać również  kilka artykułów naukowych.

     Wykazali się ogromną pracowitością, sumiennością oraz ciekawością świata.

     BRAWO!!!

                                                     Konstancja Zolich

    • Orły Matematyczne

     Z satysfakcją informuję, że w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Online „Orzeł Matematyczny”

     15 uczniów naszej szkoły zdobyło tytuł Laureata. Gratulujemy!

      Krzysztof Skwarczek-wicedyrektor ds. dydaktycznych

    • Dzień Dziecka

     Do Nauczyciela

     Nauczycielu kochany, który jesteś, jak przyłóż do rany.
     Jak wiesz, Dzień Dziecka jutro świętujemy,
     więc zrozumienia  i miłości oczekujemy.
     Bądź dla nas dobry, daj się polenić
     i trochę szkolne nawyki zmienić.
     Dzień bez zadania nam dziś podaruj
     i wielką radość nam tym ofiaruj.
     Niechaj to będzie dzień beztroski -
     INNY, PO PROSTU BOSKI.
     Ty też skorzystasz, bo bez zadania,
     Będziesz miał wolny dzień od sprawdzania.
     Serdecznie pozdrawiamy - Rada Uczniów

    • Wywiadówki online

     Szanowni Rodzice,
     Zapraszam Państwa na wywiadówki online, które przeprowadzone zostaną przy użyciu programu G Suite według następującego harmonogramu:
     5 czerwca 2020 r. (piątek) – klasy VIII godz. 18.00
     9 czerwca 2020 r. (wtorek) – klasy I – IV godz. 17.00
     9 czerwca 2020 r. (wtorek) – klasy V – VII godz. 18.00

     O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy klas. 


     Z poważaniem
     Bożena Hain – dyrektor szkoły

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 12541