• Kalendarz zmian w szkołach

     Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach do wakacji - komunikat MEN

      

     Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

     Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

     Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

     Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

      

    • Wspaniali Przyjaciele Przystani Ocalenie

     W naszej szkole w marcu planowaliśmy kolejną -  XV Akcję Pomocy Zwierzętom z Przystani Ocalenie w Ćwiklicach koło Pszczyny. Niestety, zatrzymał nas w domach wirus i wszystko wskazywało na to, że w tym roku szkolnym czworonożni mieszkańcy przytuliska nie doczekają się pomocy od społeczności „Mikołowskiej Jedynki”.

     Jednak poruszony losem zwierząt z Ćwiklic uczeń klasy 6 e – Antoni Skapczyk postanowił pozostając w domu im pomóc. Zorganizował razem z rodziną i sąsiadami dwie akcje zbiórki pieniędzy, zboża, siana, warzyw, karmy oraz chleba. Do akcji ochoczo dołączyła koleżanka z klasy – Julia Bautsz.

     Antek wszystko opisał:

     A było to tak: mama pomyślała, że skoro w szkole nie odbyła się zbiórka to można ją zrobić w mniejszym gronie. Więc w sobotę pozbierała pieniądze po ciociach, babciach i sąsiadach. Samochód wypożyczyła piekarnia Klos. Pojechałem z mamą i tatą zakupić karmę dla psów i kotów (puszki i sucha karma) oraz środki czystości i dezynfekcyjne. Później kupiliśmy (trochę dostaliśmy za darmo) od rolników z okolicy: siano, słomę, 8 worków owsa, jeden worek pszenicy, 3 duże worki buraków, 1 worek ziemniaków, 1 worek pietruszki. Od piekarza mieliśmy dużo koszy suchego chleba. Samochód był cały załadowany. I tak wspólnie zrobiliśmy coś dobrego, chociaż na mniejszą skalę. Dostaliśmy nawet podziękowanie z Przystani przez Facebooka oraz kalendarz na pamiątkę. Obiecaliśmy, że jeszcze kupimy cały samochód siana dla koni, ponieważ jest na nie duże zapotrzebowanie.

     Ku mojej wielkiej radości udało się zorganizować jeszcze akcję nr 2 dla Przystani! Znowu zebraliśmy pieniądze i zawieźliśmy całe auto jedzenia i siana dla zwierząt. Ale była radość! To było piękne przeżycie, bo pomaganie jest super!”

     Antek planuje kolejną – trzecią akcję, ja w to wchodzę, a może przyłączysz się i TY? Razem można więcej!

     POMAGANIE JEST NAPRAWDĘ SUPER!

     Izabela Niczyporuk

    • Zebrania z rodzicami

     Drodzy Rodzice, w przyszłym tygodniu o godzinie 18:00 odbędą się zebrania z rodzicami online wg harmonogramu:

     - 28.04.2020, tj. wtorek - klasy 1-5

     - 29.04.2020, tj. środa - klasy 6-8

     O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy klas. 

     Julita Juszczyk - wicedyrektor szkoły

    • WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     Od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek (09.04.2020r.), w piątek (10.04.2020r.) i we wtorek (14.04.2020r.) szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

     Dyrektor szkoły – Bożena Hain

   • Czytalisko - domowe ognisko
    • Czytalisko - domowe ognisko

     Drodzy Rodzice i Uczniowie!

     Badania udowodniły, że czytanie skutecznie niweluje stres: już 6 minut czytania obniża poziom stresu o 60%. Czytanie przynosi także wiele innych korzyści, mądrze wykorzystajmy ten czas!

     Biblioteka szkolna zaprasza na stronę internetową świetlicy, aby wspólnie motywować się, bawić literaturą i dzielić wrażeniami z przeczytanych książek. Pozostając w domach można odbyć niezapomniane podróże, a jeśli macie ochotę podzielcie się z innymi, to wyślijcie zdjęcie książki lub kilka zdań o niej na adres e- mail: biblioteka.sp1.mik@gmail.com

     E. Dubiel

    • Strona świetlicy szkolnej

     Drodzy Rodzice i Uczniowie!

     Świetlica szkolna zachęca wszystkich chętnych uczniów do odwiedzania strony https://www.facebook.com/swietlicaSP1Mikolow/, założonej przez nauczycieli świetlicy – p. Iwonę Magdziarz i p. Katarzynę Dorna, gdzie umieszczane są bardzo ciekawe propozycje zajęć na czas kwarantanny. Są to zajęcia plastyczne i szachowe, ciekawe linki i filmiki a także konkursy i zabawy, możliwe do wykonania przez dzieci samodzielnie lub z pomocą rodziców, związane z tematyką przewidzianą w planie pracy świetlicy.

     e-mail: naszaswietlica.sp1@gmail.com

    • Szanowni Państwo

     Informuję, że ze względu na pandemię koronawirusa i decyzję MEN szkoła jest zamknięta do odwołania. Wszelkie ważne sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod numerem 32 226 23 38 w godzinach od 9:00 do 12:00 lub przesłać e-mail: sekretariat@sp1.mikolow.eu


     Z wyrazami szacunku
     Bożena Hain – dyrektor szkoły

    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

     Szanowni Rodzice,

     w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej  szkole.

     • 12 i 13 marca br. (czwartek – piątek) to dni, w których w szkole nie będą odbywały się lekcje, a jedynie działania opiekuńcze dla uczniów klas młodszych, których rodzice będą mieli problem z zorganizowaniem opieki dla dziecka w tych dniach;
     • od poniedziałku 16 do 25 marca br. zajęcia są zawieszone, szkoła jest zamknięta.

     Rodzicu,

     • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
     • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
     • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
     • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
     • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     Uczniu,

     • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
     • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
     • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
     • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     Prosimy śledzić na bieżąco stronę szkoły i dziennika Librus oraz stronę https://mikolow.eu/ gdzie podane są informacje dotyczące sytuacji w naszym mieście.

     Bożena Hain – dyrektor szkoły

    • INFORMACJA DLA RODZICÓW

     Szanowni Rodzice,

     • Proszę porozmawiać z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
     • Proszę, aby Państwo nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;
     • Jeśli nikt z rodziny nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
     • Jeżeli ktoś z rodziny wrócił z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, proszę bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
     • Informuję, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia  szkoły (dziecko do 8. roku życia), należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

     W przypadku dodatkowych wątpliwości proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

     Bożena Hain - dyrektor szkoły

   • Wirtualna adopcja poparzonych koali
    • Wirtualna adopcja poparzonych koali

     Na początku lutego uczniowie klasy 7b z inicjatywy Dawida Wernera postanowili pomóc koalom poszkodowanym w pożarach australijskich lasów. Na leczenie dwóch miśków – Anwen i Trewora wpłacili po 40 dolarów i otrzymali mailem certyfikaty z wizerunkami podopiecznych.

     Inne klasy również wykazały chęć pomocy koalom przebywającym w szpitalu w Port Macquarie! I tak klasa 6b już adoptowała Taszę i posiada certyfikat! Kolejne klasy gromadzą pieniążki! Natomiast uczennica klasy 5b – Maja Zakrzewska postanowiła sama przekazać z własnego kieszonkowego 40 dolarów na pomoc koali! Czekamy na kolejne certyfikaty.

     Jeżeli pozostałe klasy są zainteresowane wirtualną adopcją koali wystarczy zaprosić Dawida z 7 b na godzinę wychowawczą, a dowiedzą się jak pomóc wybranemu przez siebie miśkowi.

     Izabela Niczyporuk

    • I Szkolny Konkurs Logopedyczny „Wierszyki łamiące języki”

     Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w naszej szkole po raz pierwszy organizowany jest Konkurs Logopedyczny.

     W ramach konkursu należy zaprezentować (przeczytać) wylosowany wiersz. Wiersze są dostępne na stronie internetowej.

     Uczestnicy konkursu:  uczniowie klas I-V, którzy są objęci terapią logopedyczną w naszej szkole. Zgłoszenia przyjmowane są do środy u wychowawcy grupy lub logopedów.

     Termin konkursu: 06 marca 2020r o  godz. 9.00 w sali nr 17

     Kryteria oceny: Pod uwagę będą brane następujące aspekty: poprawność artykulacyjna, dykcja, sposób zaprezentowania utworu.

     Zapraszamy chętne dzieci do udziału, dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

     Serdecznie zapraszamy!

   • Cukierkowe opowieści p. Waldemara Cichonia!
    • Cukierkowe opowieści p. Waldemara Cichonia!

     20 lutego w naszej szkole gościł autor popularnych książek o zabawnym kocie Cukierku p. Waldemar Cichoń.

     Spotkał się on z uczniami klas pierwszych, drugich i trzecich. Pisarz ciekawie i z humorem powiadał o czworonożnych bohaterach swoich książek. Dał nam odczuć, że zwierzaki w jego domu są pełnoprawnymi członkami rodziny.

     Uczniowie zadawali wiele pytań, na które pisarz udzielał wyczerpujących odpowiedzi.  Dzieci miały okazję zakupić sobie książki  oraz otrzymać autograf wraz z dedykacją.

     Miło nam słyszeć, że wizyta wyjątkowego gościa cieszyła się dużym zainteresowaniem młodego czytelnika.

     W bibliotece szkolnej dostępne są wszystkie części serii o niesfornym kocie Cukierku i  najmądrzejszym psie na świecie  oraz opowieść o niezwykłej przyjaźni skrzata z chłopcem. Czytelnikom starszym polecamy dwie książki o historii Górnego Śląska.

     Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy do biblioteki!

     E. Dubiel

   • Pracownia przyrodnicza
    • Pracownia przyrodnicza

     Z wielką radością informujemy, że mamy w naszej szkole nową pracownię przyrodniczą zwaną NIEBIESKĄ PRACOWNIĄ.
     Uroczysta inauguracja z symbolicznym przecięciem wstęgi odbyła się 20 lutego 2020 r. W tym odświętnym dniu gościliśmy burmistrzów: p. Iwonę Spychałę - Długosz, p. Mateusza Handla, p. Jarosławę Bizoń - naczelnik Wydziału Oświaty, p. Aleksandrę Czech - dyrektor CUW, p. Justynę Rudner - kierownika Biura Aktywności Obywatelskiej.
     W nowej pracowni będą odbywały się lekcje geografii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa. Dawna sala multimedialna została wyremontowana i urządzona  w ramach projektu „KALEJDOSKOP WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW MIKOŁOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”, w którym nasza szkoła bierze udział. Sala została wyposażona w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne, które służyć będą uczniom podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych.  Remont sali współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Mikołów. 

     Wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia i urządzenia NIEBIESKIEJ PRACOWNII serdecznie dziękujemy            

                                                                                    
     Konstancja Zolich, Justyna Piechula

     Na zdjęciach kolejne etapy tworzenia nowej pracowni oraz zajęcia lekcyjne i zajęcia dodatkowe z uczniami.

    • Pożegnanie Pani Dyrektor Ewy Sobolewskiej

          

     Ze smutkiem informujemy, że 7 lutego 2020 roku zmarła śp. Ewa Sobolewska – była dyrektorem Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie. Funkcję tę sprawowała przez 10 lat, do 2010 r.

     W 1986 r. rozpoczęła pracę w naszej szkole na stanowisku wicedyrektora i nauczycielki informatyki. Była osobą szczerą, bezpośrednią, pełną energii i optymizmu.

     Dbała o pracowników, czuła się za nich odpowiedzialna.

     Dziesięć lat prowadzenia „Jedynki” przypadło na trudne czasy poprzedniej reformy szkolnego systemu oświaty. To pod Jej rządami szkoła podstawowa została przekształcona

     w gimnazjum, które dobrze odnalazło się w nowej rzeczywistości, a w sferze dydaktyczno-wychowawczej nawiązało do najlepszych tradycji dawnej podstawówki. Kapitalny remont szkoły i komputeryzacja placówki – to kolejne sukcesy Pani Dyrektor. Wysiłki społeczności szkolnej zostały dostrzeżone, gdy w 2007 r. przyznano nam tytuł Mikołowianina Roku. Wtedy to Pani Dyrektor, ciesząc się z wyróżnienia, zobowiązała się do dalszej wytężonej pracy. I słowa dotrzymała.

     Pani Dyrektor,

                                        PAMIĘTAMY I BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ!

      

     Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 35388