Informacje Galeria zdjęć

SOWA 2

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do  projektu „Szkoła otwarta na wiedzę – etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcą projektu jest Gmina Mikołów. 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych poprzez rozwijanie wśród uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie ich zainteresowań, zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

1. Zajęcia będą realizowane w szkole od 1 października 2018 do 31 maja 2019r.

2. Uczeń/ uczennica może wziąć udział w wybranych zajęciach w ramach jednej lub kilku grup.

3. Zajęcia będą realizowane w grupach ok. 10 osobowych.

4. Oferta edukacyjna projektu będzie obejmowała zajęcia pozalekcyjne.

5. Rekrutacja do projektu trwa do 21 września.

regulamin_rekrutacji.pdf


Zajęcia organizowane
w Szkole Podstawowej nr 1

Lp.

Rodzaj zajęć

Grupa docelowa

Numer grupy

Liczba godzin zajęć

Liczba uczniów w grupie

Klasy

K

M

O

 

UCZEŃ MŁODSZY

Zajęcia matematyczne (uczniowie wymagający wsparcia)

uczeń młodszy (przekraczający I etap edukacyjny)

1

30

   

5

I

Zajęcia matematyczne (uczniowie uzdolnieni matematycznie)

uczeń młodszy

2

30

   

5

I

Zajęcia lingwistyczne język angielski (uczniowie wymagający wsparcia)

uczeń młodszy (przekraczający I etap edukacyjny)

3

30

   

5

I

Zajęcia informatyczne

uczeń młodszy (rozwój ucznia zdolnego)

4

30

   

5

I

Zajęcia wspierające logiczne myślenie (szachy grupa początkująca)

uczeń młodszy

5

30

   

5

I

INDYWIDUALIZACJA

Zajęcia informatyczne

uczeń zdolny

6

30

   

8

IV

Zajęcia informatyczne

uczeń zdolny

7

30

   

8

VIII

Zajęcia matematyczne

uczeń zdolny

8

30

   

8

VIII

Zajęcia matematyczne

uczeń zdolny

9

30

   

8

IV

Zajęcia geograficzne

uczeń zdolny

10

30

   

8

VII, VIII

Zajęcia chemiczne

uczeń zdolny

11

30

   

8

VIII

Zajęcia biologiczne

uczeń zdolny

12

30

   

8

VII, VIII

Zajęcia wspierające logiczne myślenie (szachy grupa zaawansowana)

uczeń zdolny

13

30

   

8

VII, VIII

Zajęcia lingwistyczne

uczeń zdolny

14

30

   

8

VII

Zajęcia lingwistyczne język niemiecki

uczeń zdolny

15

30

   

8

VIII

Zajęcia rozwijające kreatywność

uczeń zdolny

16

30

   

8

IV, V

Zajęcia matematyczne

uczeń słabszy

17

30

   

5

V

Zajęcia matematyczne

uczeń słabszy

18

30

   

5

IV

Zajęcia matematyczne

uczeń słabszy

19

30

   

5

V

Zajęcia matematyczne

uczeń słabszy

20

30

   

5

VIII

Zajęcia lingwistyczne język angielski

uczeń słabszy

21

30

   

5

VIII

Zajęcia lingwistyczne język angielski

uczeń słabszy

22

30

   

5

VIII

UCZEŃ MŁODSZY

Zajęcia doskonalące motoryka mała i duża

uczeń młodszy

a

30

   

4

II uczniowie z orzeczeniami

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci jąkających się

uczeń młodszy

b

30

   

4

I, II, IV

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi i zaburzoną koordynacją

uczeń młodszy

c

30

   

4

I, IV

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

uczeń młodszy (pomoc psychologiczna)

d

30

   

4

I

Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy

uczeń młodszy (wsparcie ucznia z niepełnosprawnością ruchową)

e

30

   

5

I, IV

Zajęcia ruchowe z elementami terapii SI

uczeń młodszy

f

30

   

4

I, IV

INDYWIDUALIZACJA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

uczeń ze specjalnymi potrzebami (usprawnienie motoryki małej)

g

30

   

5

V

Zajęcia z arteterapi

uczeń z zaburzeniami rozwoju psycho-motorycznego

h

30

   

5

V

Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy

uczeń z zaburzeniami statyki ciała i wadami postawy

i

30

   

5

IV-VIII