• Szanowni Rodzice!

     Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji dla dzieci spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022

      

     Terminy składania dokumentów: 8 marca 2021 r. – 15 marca 2021 r.

      

     Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 816/33/21 z dnia 03 lutego 2021 roku.

     Link do zarządzenia: http://bip.mikolow.eu/?a=16033.

      

     Aby przystąpić do rekrutacji dla dzieci spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022 należy w terminie od 8 do 15 marca 2021 r.:

     • wypełnić dokumenty, na podstawie których zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci spoza obwodu - formularze poniżej,
     •  złożyć  w szkole – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,
     • przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,
     • lub przesłać skan formularzy zgłoszenia na maila szkoły – sekretariat@sp1.mikolow.eu

      

      

     Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu. W  postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów.

     Lp.

     Kryterium

     Liczba punktów

     Dokumenty do potwierdzenia kryterium

     1.

     Starsze rodzeństwo uczęszczające do szkoły

     4 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 1

     2.

     Niewielka odległość miejsca zamieszkania lub bliskie sąsiedztwo szkoły w stosunku do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach

     3 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 2

     3.

     Przygotowanie przedszkolne zrealizowane w placówce w obwodzie szkoły

     2 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata Załącznik 3

     4.

     Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców dziecka znajduje się na terenie Mikołowa

     1 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 4

      

      

      

     Harmonogram i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacji:

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Terminy postępowania rekrutacyjnego

     Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 08.03.2021

      do 15.03.2021

     od 17.05.2021

     do 24.05.2021

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 16.03.2021

     do 30.03.2021

     od 25.05.2021

     do 08.06.2021

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     31.03.2021

     09.06.2021

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     od 01.04.2021

     do 15.04.2021

     od 10.06.2021

     do 24.06.2021

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     16.04.2021

     25.06.2021

      

     Szanowni Rodzice!

     Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zapisu dzieci z obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022

      

     Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
     w którym dziecko kończy 7 lat.

      

     Terminy składania dokumentów: 1 lutego 2021 r. – 19 lutego 2021 r.

      

     Na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

     1. Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.
     1. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1
      w Mikołowie.
     1. Dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne.

      

     Zapisy dzieci z obwodu szkoły

     do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

     na rok szkolny 2021/2022.

      

     Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1, w obwodzie której mieszka, należy
     w terminie od 1 do 19 lutego 2021 r.:

     • wypełnić formularze poniżej
     •  złożyć  w szkole – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,
     • przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,
     • lub przesłać skan formularzy zgłoszenia na maila szkoły – sekretariat@sp1.mikolow.eu

      

     Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe
     w obwodzie szkoły. Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

     Ulice Mikołowa stanowiące obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie:

      

     • plac 750-lecia
     • os. Adama Mickiewicza
     • ul. Bratków
     • ul. Brzozowa - do Cieszyńskiej (nr 1,3,5)
     • ul. Cieszyńska - lewa (nr 17,19,21,39)
     • ul. Dolna
     • ul. Dr Tadeusza Więcka
     • ul. Energetyków
     • ul. Fabryczna
     • ul. Gimnazjalna
     • ul. Gliwicka - numery 1-84 wszystkie
     • ul. Górnicza
     • pl. Harcerski
     • ul. Jasna - do Cieszyńskiej (nr od 2 do 10)
     • ul. Józefa Lompy
     • ul. Józefa Rymera
     • ul. Karola Miarki
     • ul. Konstytucji 3 Maja
     • ul. Konwalii
     • ul. Krokusów
     • ul. Krzywa
     • ul. ks. Józefa Szafranka
     • ul. Metalowców
     • ul. Mikołaja Reja
     • ul. Murarska
     • ul. Nowy Świat
     • ul. Osiedle przy Plantach
     • ul. Parkowa
     • ul. Planty
     • ul. Pokoju
     • ul. prof. Maksymiliana Hubera
     • ul. Prosta
     • ul. Rybnicka
     • ul. Rymarska
     • Rynek
     • pl. Salwatorianów
     • ul. Stolarska
     • ul. Torowa
     • ul. Towarowa
     • ul. Wincentego Bromboszcza
     • ul. Władysława Stanisława Reymonta
     • ul. Wodna
     • ul. Wronia
     • ul. Wyzwolenia
     • ul. Zawilców
     • ul. Żwirki i Wigury
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 680