Korespondencja elektroniczna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej między obywatelem a urzędem / jednostką.


E-PUAP

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP -

/SP1Mikolow/SkrytkaESP

 Wszystkie dokumenty elektroniczne wysłane przez Elektroniczną Skrzyknę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisów:

1.     płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym

2.     darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

 W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie dostępnej na platformie e-PUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

1.     założenie indywidualnego (darmowego) konta

2.     posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego

 Akceptowane formaty załączników plików: DOC, RTF, ODT, XLS, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, formaty kompresji ZIP, RAR