Kalejdoskop

Szkoła Podstawowa nr 1 w bieżącym roku szkolnym bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: "KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych";


Cel projektu:
- podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie od czerwca 2019 do czerwca 2020 roku poprzez:
- rozwijanie wśród 850 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych na rynku pracy 

- przeszkolenie 40 nauczycieli
- zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych
- realizację programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego
- wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego


Beneficjent: Gmina Mikołów


Kwota dofinansowania: 744 895,12 zł
Wartość projektu: 827 661,25 zł