Odpłatność za obiady Zasady korzystania ze stołówki

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 2019/ 2020

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

KWOTA

Odliczono

PŁATNE DO

Wrzesień

18

54,00 zł

2,3,4 IX

10.IX

 

 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA WRZESIEŃ:

54 zł

PŁATNE DO 10 września!

Obiady wydawane będą od czwartku 5 września.

Proszę o terminową i dokładną wpłatę kwoty (proszę samemu nie obliczać kwoty płatności) oraz o opis na przelewie  - imię, nazwisko, klasa ucznia, opłata za miesiąc wrzesień.

Uczniowie, którzy mieli nadpłaty w ubiegłym roku szkolnym, dostaną informację o kwocie nadpłaty w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, którą należy odliczyć od płatności wrześniowej. W razie pytań proszę o kontakt.

PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI.

 

UWAGA!

Do dn. 25 września, zgodnie z Zasadami korzystania ze stołówki,  należy również  dokonać płatności za obiady za miesiąc październik. Kwota do zapłaty na październik podana zostanie po 10 września!

Proszę samodzielnie nie łączyć wpłaty wrześniowej i październikowej.       

                                                

                                                                                         Kierownik świetlicy