Kadra


Kierownik świetlicy:

mgr Teresa Płonka

Wychowawcy:

Mgr Katarzyna Dorna

Mgr Aleksandra Bielak

Mgr Iwona Magdziarz

Mgr Aleksandra Lelonek

Mgr Paulina Świerczyńska

Mgr Monika Piecha

Mgr Aleksandra Pietrus

Mgr Aleksandra Radołowicz- Nieradzik