Statut szkoły Przedmiotowe Zasady Oceniania Wymagania edukacyjne Program wychowawczo-profilaktyczny

Dokumenty szkoły

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

 


Statut_SP1_2019-2020.pdf