Statut szkoły Przedmiotowe Zasady Oceniania Wymagania edukacyjne Program wychowawczo-profilaktyczny

Dokumenty szkoły

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2019 w sprawie zmian w statucie

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie 

z dnia 23  stycznia 2019 r.

Nowelizacja – tekst  ujednolicony obowiązuje od dnia 24 stycznia 2019 r.

Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 6/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.


statut_SP1_z_dnia_28_stycznia_2019.pdf