OŚRODEK KARIERY
 w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Mikołowie

 

Szkolny doradca zawodowy

Ewa Rozmus

 

Godziny pracy:

środa 12:25 – 15:35

czwartek 7:00 – 8:50

 

W czwartki odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, w środy zajęcia dla uczniów klas 3 gimnazjum.

Uczniowie i rodzice mogą skorzystać z konsultacji  i zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym w środy po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Doradca zawodowy zapoznaje uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zasadami rekrutacji, a także z  wybranymi zawodami, ścieżkami kształcenia, trendami zmian zachodzącymi na rynku pracy, zawodami przyszłości, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

Drogi Uczniu!

W trakcie zajęć z doradcą zawodowym dowiesz się:

 

O sobie – przeanalizujesz:

- swoje zainteresowania, predyspozycje i uzdolnienia

- swoje umiejętności, które nabyłeś w szkole, ale także poza nią

- swój temperament i cechy charakteru

- wartości, które są dla Ciebie ważne

- stan zdrowia

- swoją samoocenę

 

O szkołach – dowiesz się:

- o ścieżkach kształcenia, typach szkół, ofercie edukacyjnej

- zasadach nauki w technikum, liceum ogólnokształcącym i szkołach branżowych I i II stopnia

- o dalszych perspektywach po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej

- o czynnikach, które powinieneś / powinnaś wziąć pod uwagę, wybierając daną klasę czy zawód

 

O zawodach – poznasz:

- rodzaje zawodów

- ich charakterystykę, zadania zawodowe

- predyspozycje psychofizyczne, jakie musisz mieć, aby wykonywać dany zawód

- przeciwskazania zdrowotne do kształcenia się i pracowania w danym zawodzie

- poziom wykształcenia, który musisz osiągnąć

- wymagane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia

- zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w danej profesji

- zarobki i potencjalne miejsca pracy

 

Rodzicu…

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie Twojego dziecka w procesie przygotowania go do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem jego zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, tak aby wybór kolejnej szkoły był jak najbardziej trafny i korzystny.

Większość młodych ludzi pytanych o to, kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacyjnej wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.

Szkoła dokonuje starań, aby wesprzeć zarówno uczniów, jak również Państwa, jako rodziców, w procesie wychowawczym, w tym w decyzjach dotyczących kolejnego etapu edukacyjnego.

Rodzicu, jeśli potrzebujesz informacji na temat oferty edukacyjnej szkół, zasad rekrutacji, chcesz skonsultować kwestie wyborów edukacyjnych swojego dziecka, możesz skorzystać ze spotkania z doradcą zawodowym.

Zapraszam

                                                                                                                                                Ewa Rozmus