KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO                                1 września 2020                    

PRÓBNY SPRAWDZIAN  ÓSMOKLASISTY                     koniec listopada

WIGILIA DLA PRACOWNIKÓW                                      21 grudnia 2020

WIGILIE KLASOWE                                                          22 grudnia 2020

PRZERWA BOŻONARODZENIOWA                               23 - 31 grudnia  2020

PISEMNE WYSTAWIENIE OCEN ZA I PÓŁROCZE         do 15 stycznia 2021

KONIEC I PÓŁROCZA                                                       15 stycznia 2021

POCZĄTEK II PÓŁROCZA                                                 18 stycznia 2021

FERIE ZIMOWE                                                                1 – 14 luty 2021

PRZERWA WIELKANOCNA                                             1 – 6 kwietnia 2021

SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY                                      maj 2021

DZIEŃ PATRONA                                                              do ustalenia przez dyr. szkoły

WYCIECZKI SZKOLNE                                                       4 - 31 maja 2021

PISEMNE WYSTAWIENIE OCEN ROCZNYCH                do 14 czerwca 2021

KONIEC ROKU SZKOLNEGO                                            25 czerwca 2021

WAKACJE LETNIE                                                             26 czerwca – 31 sierpnia 2021

______________________________________________________________________________________________________________________­­­__

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY                              14 października (środa) Dzień Edukacji Narodowej

                                                                                              1 listopada  2020 (niedziela) Wszystkich Świętych

                                                                                              11 listopada 2020 (środa)  Święto Niepodległości

                                                                                              1 stycznia 2021 (piątek) Nowy Rok

                                                                                              6 stycznia 2021 (środa) Trzech Króli

                                                                                              1 maja 2021 (sobota) Święto Pracy

                                                                                              3 maja 2021(poniedziałek) Święto Konstytucji 3 Maja

                                                                                              3 czerwca 2021(czwartek) Boże Ciało

_________________________________________________________________________________________________________________________

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH                       2 listopada 2020 (poniedziałek)

                                                                                              4-5 stycznia 2021 (poniedziałek, wtorek)  zmienione

                                                                                              24 maja 2021 (poniedziałek)

                                                                                              25-26-27 maja 2021 (egzamin ósmoklasisty)

                                                                                              28 maja 2021 (piątek)

                                                                                              4 czerwca 2021(piątek po Bożym Ciele)


TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DATA

RODZAJ SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

03. 09. 2020 (czwartek)

16.30 – klasy I-IV

18.00 – klasy V-VIII

wywiadówka

współpraca w nowym roku, wybór klasowej RR,  prawo szkolne, sprawdzian ósmoklasisty (dostosowania), Librus, świetlica, zbiórka pieniędzy na RR, zasady nauki zdalnej, procedury pracy w reżimie sanitarnym

22. 10. 2020 (czwartek)

wywiadówka/konsultacje

informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, raport z badania  w klasach 4 „na wejściu”, informacje, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR

17. 12. 2020 (czwartek)

wywiadówka/konsultacje

informacje o wynikach w nauce i zachowaniu (oceny ndst.), sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR

28. 01. 2021 (czwartek)

wywiadówka

wyniki klasyfikacji - I półrocze, podsumowanie półrocznej współpracy, wnioski

25. 03. 2021 (czwartek)

wywiadówka/konsultacje

informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy                    z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR, procedury egzaminu ósmoklasisty, raport -próbny egzamin ósmoklasisty, wycieczka klasowa

13. 05. 2021 (czwartek)

wywiadówka

podsumowanie rocznej współpracy, wnioski, informacje o wynikach w nauce i zachowaniu (oceny ndst), sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, wybór szkoły średniej

         W dniach wywiadówek wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców od 17.00 do 19.00.