Wywiadówki

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Wywiadówki dla klas rozpoczynają się o 17.00-SP, 18.30-Gim. i odbywają się w wyznaczonych salach!

W dniach wywiadówek wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców od 17.00 do 19.00.

 

 

 

DATA

RODZAJ SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

13. 09. 2018 (czwartek)

wywiadówka

współpraca w nowym roku (wybór klasowej RR), informacje ( prawo szkolne, złożenie deklaracji, „indywidualni”, egzamin gimnazjalny, sprawdzian ósmoklasisty (dostosowania), projekt edukacyjny, Librus, świetlica itp.), zbiórka pieniędzy na RR

25. 10. 2018 (czwartek)

wywiadówka/konsultacje

informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, badanie „na wejściu”, informacje o OK, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy  z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR

05. 12. 2018 (środa)

wywiadówka

informacje o wynikach w nauce i zachowaniu (oceny ndst.), sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR, kiermasz świąteczny

24. 01. 2019 (czwartek)

wywiadówka

wyniki klasyfikacji w I półroczu, podsumowanie półrocznej współpracy, wnioski

21. 03. 2019 (czwartek)

wywiadówka/konsultacje

informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy  z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR, próbny egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty, badanie na półmetku, wycieczka klasowa

9. 05. 2019 (czwartek)

wywiadówka

podsumowanie rocznej współpracy, wnioski, informacje o wynikach w nauce i zachowaniu (oceny ndst), sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami