Wywiadówki

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

  17.00 - klasy 1 - 3

18.30-SP kl. 4 - 8

W dniach wywiadówek wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców od 17.00 do 19.00.

 

 

DATA

RODZAJ SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

12. 09. 2019 (czwartek)

wywiadówka

współpraca w nowym roku (wybór klasowej RR), informacje ( prawo szkolne, sprawdzian ósmoklasisty (dostosowania),, Librus, świetlica itp.), zbiórka pieniędzy na RR

24. 10. 2019 (czwartek)

wywiadówka/konsultacje

informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, badanie „na wejściu”, informacje, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR

12. 12. 2019 (czwartek)

wywiadówka

informacje o wynikach w nauce i zachowaniu (oceny ndst.), sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR, kiermasz świąteczny

30. 01. 2020 (czwartek)

wywiadówka

wyniki klasyfikacji - I półrocze, podsumowanie półrocznej współpracy, wnioski

26. 03. 2020 (czwartek)

wywiadówka/konsultacje

informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy                    z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR, próbny sprawdzian ósmoklasisty, wycieczka klasowa

21. 05. 2020 (czwartek)

wywiadówka

podsumowanie rocznej współpracy, wnioski, informacje o wynikach w nauce i zachowaniu (oceny ndst), sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami