Zasady korzystania ze stołówki

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 2018/ 2019

 MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

KWOTA

Odliczono

PŁATNE DO

Wrzesień

17

51,00 zł

Od 06.IX

7.IX

Październik

22

66,00 zł

12.X

25.IX

Listopad

20

60,00 zł

02.XI

25.10

Grudzień 

14

42,00 zł

21.XII (wigilie klasowe)

25.11

Styczeń 

22

66,00 zł

-

25.12

Luty 

10

30,00 zł

ferie zimowe

25.01

Marzec 

21

63,00 zł

-

25.02

 

Kwiecień 13 39,00 zł dni wolne od zajęć
dydakt. (10,11,12,
29,30) oraz przerwa
świąteczna (18,19,23)
25.03

 

ODPŁATNOŚĆ ZA KWIECIEŃ: 39 zł 

 

PŁATNE DO 25 MARCA!

                         

Proszę o terminowe i dokładne wpłaty kwot oraz o opisy na przelewach  - imię, nazwisko, klasa ucznia oraz opis odpisu – ile, za jaki dzień i tylko odpisy zgłoszone!


 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ   NR 1 W MIKOŁOWIE

 r.szk. 2018/2019

 

  1. Uczniowie zapisywani są na obiady na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY – do pobrania w świetlicy lub na stronie szkoły (z wyjątkiem osób korzystających z dofinansowania z MOPS – u)

 

  1. Rodzice powinni zapoznać się z ZASADAMI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI – dołączone do KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY i do wglądu na stronie szkoły.

 

  1. Jednostkowy koszt obiadu zatwierdza Dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentką
    i kierownikiem świetlicy. Koszt obiadu może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego ze względu na wzrost cen.

W roku szkolnym 2018/2019 koszt pojedynczego obiadu wynosi 3,00 zł.

 

  1. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY NALEŻY REGULOWAĆ W WYSOKOŚCI DOKŁADNEJ KWOTY ZA DANY MIESIĄC WYŁĄCZNIE POPRZEZ WPŁATĘ NA KONTO SZKOŁY (DECYDUJE DATA WPŁYWU) I WG NASTĘPUJĄCYCH TERMINÓW:

                        · ZA MIESIĄC WRZESIEŃ - DO 7 WRZEŚNIA!

                        · ZA POZOSTAŁE MIESIĄCE – DO DNIA 25 KAŻDEGO MIESIĄCA, POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIAD!!!

 

            W przypadku niedokonania wpłat w terminie uczeń zostanie skreślony z listy.

 

            KONTO BANKOWE SZKOŁY:

     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 20  43 – 190 MIKOŁÓW

MBS 13 84360003 0000 0026 7393 0001

W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

      Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć jedynie na wyraźną prośbę kierownika świetlicy – osobiście, bądź pocztą elektroniczną  na adres: swietlica.g1@onet.pl

Informacje o bieżących należnościach za obiady podane są na tablicach ogłoszeń w świetlicy
i na stronie internetowej lub pod nr tel. 322262338 wewn. 13
.

  1. Koszty niewykorzystanych posiłków po zakończeniu miesiąca zalicza się na poczet następnego miesiąca. Odliczeniu podlegają nieobecności stołującego się zgłoszone u wychowawców świetlicy lub kierownika świetlicy najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność, bądź danego dnia do godz. 8:30.

Nieobecności zgłoszone po godz. 8.30 podlegają odliczeniu od następnego dnia po zgłoszeniu.
            Nieobecności nie zgłoszone nie będą podlegały odliczeniu przy opłacie za następny miesiąc.

            Całkowitą rezygnację z obiadu należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.

 

  1. Obiady wydawane są od 11:30 do 13:55 wg wyznaczonego harmonogramu.

            Uczniowie zgłaszają się po obiad zapisując się na liście obecności u dyżurującego wychowawcy.

 

7.       W stołówce szkolnej można nabyć codziennie:

      - obiady

      - kanapki i herbatę.

 

            Uczniowie w czasie pobytu w stołówce zachowują się kulturalnie i stosują bezwzględnie do poleceń wychowawców świetlicy.         

  


Harmonogram obiadów

 

lekcja 4

pon.

wt.

śr.

czw.

piąt.

 

 

1c – godz. 11.15

 

 

PRZERWA

po lekcji 4

11:30 – 11:50

klasy III Gimnazjum

klasy VIII SP

lekcja 5

pon.

wt.

śr.

czw.

piąt.

1b (św.),2c

1b,

 1c (św.)

1a, 2b

1a (św.), 1b, 2c (św.)

1a (św.), 2b (św.), 2c (św.)

PRZERWA

po lekcji 5

12:35 – 12:55

klasy VII i klasy V SP

klasa IV b i IV d - środa

 

lekcja 6

 

 

 

pon.

wt.

śr.

czw.

piąt.

1a (św.), 1c (św.), 2a (św.), 2b

1a (św.), 2a,

2b (św.),

2c (św.)

1b (św.),2a (św.), 2c

1c (św.), 2a, 2b (św.)

1b, 1c (św.),

2a (św.)

PRZERWA

po lekcji 6

13:40 – 13:55

klasy IV SP