• Spoza obwodu szkoły

    • Szanowni Rodzice!

     Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji dla dzieci spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2023/2024

      

     Terminy składania dokumentów: 27 lutego 2023 r. – 6 marca 2023 r.

      

     Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1605/37/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku.

     Link do zarządzenia: https://bip.mikolow.eu/?a=19656

     Aby przystąpić do rekrutacji dzieci spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022 należy w terminie od 27.02.2023 r. – 06.03.2023 r.:

     • wypełnić dokumenty, na podstawie których zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci spoza obwodu - formularze poniżej,
     •  złożyć  w szkole – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
      im. Powstańców Śląskich,
     • przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,
     • lub przesłać skan formularzy na maila szkoły – sekretariat@sp1.mikolow.eu

      

     Należy złożyć tylko takie oświadczenia, które dotyczą kandydata.

     Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu. O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń. W  postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów:

     Lp.

     Kryterium

     Liczba punktów

     Dokumenty do potwierdzenia kryterium

     1.

     Starsze rodzeństwo uczęszczające do szkoły

     4 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 1

     2.

     Niewielka odległość miejsca zamieszkania lub bliskie sąsiedztwo szkoły w stosunku do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach

     3 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 2

     3.

     Przygotowanie przedszkolne zrealizowane w placówce w obwodzie szkoły

     2 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 3

     4.

     Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców dziecka znajduje się na terenie Mikołowa

     1 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 4

      

     Harmonogram i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacji:

     L.p.

     Rodzaj czynności

     Terminy postępowania rekrutacyjnego

     Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 27.02.2023

     do 06.03.2023

     od 08.05.2023

     do 15.05.2023

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
     o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 07.03.2023 do 21.03.2023

     od 16.05.2023

     do 30.05.2023

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     22.03.2023

     31.05.2023

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
     w postaci pisemnego oświadczenia

     od 23.03.2023

     do 05.04.2023

     od 01.06.2023

     do 14.06.2023

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     06.04.2023

     15.06.2023

      

      

      

     Szanowni Rodzice uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły!

     Złożenie poniższych dokumentów w sekretariacie szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej. 

     • FORMULARZ ZGŁOSZENIA dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.
     • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

     Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

      

     Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

      

      

     Na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

     2016      Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

     2015      Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1
     w Mikołowie.

     2017      Dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1
     w Mikołowie.

      

     Zapisy dzieci z obwodu szkoły

     do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

     na rok szkolny 2023/2024.

      

     Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1, w obwodzie której mieszka, należy
     w terminie od 1 do 17 lutego 2023 r. wypełnić formularze poniżej i:

     •  złożyć  w szkole – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie,
      SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1,
     • przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów,
     • lub przesłać czytelny skan formularzy na maila szkoły – sekretariat@sp1.mikolow.eu

     Ulice Mikołowa stanowiące obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie:

      

      

     750-lecia (pl.)

     cała ulica

     Adama Mickiewicza (os.)

     cała ulica

     Bratków (ul.)

     cała ulica

     Brzozowa (ul.)

     1,3,5

     Cieszyńska (ul.)

     17,19,21,39

     Dolna (ul.)

     cała ulica

     Dr Tadeusza Więcka (ul.)

     cała ulica

     Energetyków (ul.)

     cała ulica

     Fabryczna (ul.)

     cała ulica

     Gimnazjalna (ul.)

     cała ulica

     Gliwicka (ul.)

     zakres nr: od 1 do 84 (również numery np: 1a 52b)

     Górnicza (ul.)

     cała ulica

     Harcerski (pl.)

     cała ulica

     Jasna (ul)

     zakres nr: od 2 do 10

     Józefa Lompy (ul.)

     cała ulica

     Józefa Rymera (ul.)

     cała ulica

     Karola Miarki (ul.)

     cała ulica

     Konstytucji 3 Maja (ul.)

     cała ulica

     Konwalii (ul.)

     cała ulica

     Krokusów (ul.)

     cała ulica

     Krzywa (ul.)

     cała ulica

     ks. Józefa Szafranka (ul.)

     cała ulica

     Metalowców (ul.)

     cała ulica

     Mikołaja Reja (ul.)

     cała ulica

     Murarska (ul.)

     cała ulica

     Nowy Świat (ul.)

     cała ulica

     Osiedle przy Plantach (os.)

     cała ulica

     Parkowa (ul.)

     cała ulica

     plac Synagogi (pl.)

     cała ulica

     Planty (ul.)

     cała ulica

     Pokoju (ul.)

     cała ulica

     prof. Maksymiliana Hubera (ul.)

     cała ulica

     Prosta (ul.)

     cała ulica

     Rybnicka (ul.)

     cała ulica

     Rymarska (ul.)

     cała ulica

     Rynek

     cała ulica

     Salwatorianów (pl.)

     cała ulica

     Stolarska (ul.)

     cała ulica

     Torowa (ul.)

     cała ulica

     Towarowa (ul.)

     cała ulica

     Wincentego Bromboszcza (ul.)

     cała ulica

     Władysława Stanisława Reymonta (ul.)

     cała ulica

     Wodna (ul.)

     cała ulica

     Wronia (ul.)

     cała ulica

     Wyzwolenia (ul.)

     cała ulica

     Zawilców (ul.)

     cała ulica

     Żwirki i Wigury (ul.)

     cała ulica

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 840
 • Facebook