Szanowni Rodzice,
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

 


2011

 • Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.
 • Dzieci spoza obwodu szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w miarę wolnych miejsc po złożeniu  wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

2010

 • Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

 

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające będą się odbywać zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Mikołowa w zarządzeniu nr 1579/24/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Ulice Mikołowa stanowiące obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie:

 

 • Osiedle Przy Plantach
 • pl. 750-lecia
 • ul. Bratków
 • ul. Wincentego Bromboszcza
 • ul. Brzozowa - do Cieszyńskiej
 • ul. Cieszyńska - lewa cała
 • ul. Dolna
 • ul. Energetyków
 • ul. Fabryczna
 • ul. Gimnazjalna
 • ul. Górnicza
 • pl. Harcerski
 • ul. prof. Maksymiliana Hubera
 • ul. Jana Pawła II - od nr 1 do 8 wszystkie
 • ul. Jasna - do Cieszyńskiej
 • ul. Konstytucji 3 Maja
 • ul. Konwalii
 • ul. Krokusów
 • ul. Krzywa
 • ul. Józefa Lompy
 • ul. Metalowców
 • ul. Karola Miarki
 • os. Adama Mickiewicza
 • ul. Murarska
 • ul. Nowy Świat
 • ul. Parkowa
 • ul. Planty
 • ul. Pokoju
 • ul. Prosta
 • ul. Konstantego Prusa - od nr 6 do końca wszystkie
 • ul. Rajcy
 • ul. Mikołaja Reja
 • ul. Władysława Stanisława Reymonta
 • ul. Rybnicka
 • ul. Rymarska
 • ul. Józefa Rymera
 • Rynek
 • pl. Salwatorianów
 • ul. Stolarska
 • ul. Towarowa
 • ul. Wodna
 • ul. Wronia
 • ul. Wyzwolenia
 • ul. Zawilców
 • ul. Żwirki i Wigury

 

Rekrutacja dzieci z rejonu szkoły

Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIA dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły i złożyć go w sekretariacie – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. w terminie od 19 do 23 lutego 2018 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna do dnia 15 maja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

W terminie od 15 maja do 22 maja rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka do szkoły w formie pisemnego oświadczenia.

23 maja 2018 r. podana zostanie lista kandydatów przyjętych do szkoły.

 

Rekrutacja dzieci spoza rejonu szkoły

Jeżeli szkołą będzie dysponowała wolnymi miejscami w klasach pierwszych zgodnie
z terminarzem rekrutacji zostanie przeprowadzone postepowanie uzupełniające.

Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna do dnia 6 czerwca podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

W terminie od 7 czerwca do 11 czerwca rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka do szkoły w formie pisemnego oświadczenia.

12 czerwca 2018 r. podana zostanie lista kandydatów przyjętych do szkoły.


Pliki:

Formularz zgłoszenia dziecka spoza  obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

Formularz zgłoszenia dziecka spoza  obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

Harmonogram rekrutacji