Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji dla dzieci spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022

 

Terminy składania dokumentów: 8 marca 2021 r. – 15 marca 2021 r.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 816/33/21 z dnia 03 lutego 2021 roku.

Link do zarządzenia: http://bip.mikolow.eu/?a=16033.

 

Aby przystąpić do rekrutacji dla dzieci spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022 należy w terminie od 8 do 15 marca 2021 r.:

 • wypełnić dokumenty, na podstawie których zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci spoza obwodu - formularze poniżej,
 •  złożyć  w szkole – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,
 • lub przesłać skan formularzy zgłoszenia na maila szkoły – sekretariat@sp1.mikolow.eu

 

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu. W  postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia kryterium

1.

Starsze rodzeństwo uczęszczające do szkoły

4 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 1

2.

Niewielka odległość miejsca zamieszkania lub bliskie sąsiedztwo szkoły w stosunku do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach

3 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 2

3.

Przygotowanie przedszkolne zrealizowane w placówce w obwodzie szkoły

2 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 3

4.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców dziecka znajduje się na terenie Mikołowa

1 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 4

 

 

 

Harmonogram i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2021

 do 15.03.2021

od 17.05.2021

do 24.05.2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16.03.2021

do 30.03.2021

od 25.05.2021

do 08.06.2021

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2021

09.06.2021

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 01.04.2021

do 15.04.2021

od 10.06.2021

do 24.06.2021

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.04.2021

25.06.2021

 

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zapisu dzieci z obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022

 

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat.

 

Terminy składania dokumentów: 1 lutego 2021 r. – 19 lutego 2021 r.

 

Na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

 1. Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.
 1. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1
  w Mikołowie.
 1. Dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Zapisy dzieci z obwodu szkoły

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

na rok szkolny 2021/2022.

 

Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1, w obwodzie której mieszka, należy
w terminie od 1 do 19 lutego 2021 r.:

 • wypełnić formularze poniżej
 •  złożyć  w szkole – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,
 • lub przesłać skan formularzy zgłoszenia na maila szkoły – sekretariat@sp1.mikolow.eu

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły. Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ulice Mikołowa stanowiące obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie:

 
 • plac 750-lecia
 • os. Adama Mickiewicza
 • ul. Bratków
 • ul. Brzozowa - do Cieszyńskiej (nr 1,3,5)
 • ul. Cieszyńska - lewa (nr 17,19,21,39)
 • ul. Dolna
 • ul. Dr Tadeusza Więcka
 • ul. Energetyków
 • ul. Fabryczna
 • ul. Gimnazjalna
 • ul. Gliwicka - numery 1-84 wszystkie
 • ul. Górnicza
 • pl. Harcerski
 • ul. Jasna - do Cieszyńskiej (nr od 2 do 10)
 • ul. Józefa Lompy
 • ul. Józefa Rymera
 • ul. Karola Miarki
 • ul. Konstytucji 3 Maja
 • ul. Konwalii
 • ul. Krokusów
 • ul. Krzywa
 • ul. ks. Józefa Szafranka
 • ul. Metalowców
 • ul. Mikołaja Reja
 • ul. Murarska
 • ul. Nowy Świat
 • ul. Osiedle przy Plantach
 • ul. Parkowa
 • ul. Planty
 • ul. Pokoju
 • ul. prof. Maksymiliana Hubera
 • ul. Prosta
 • ul. Rybnicka
 • ul. Rymarska
 • Rynek
 • pl. Salwatorianów
 • ul. Stolarska
 • ul. Torowa
 • ul. Towarowa
 • ul. Wincentego Bromboszcza
 • ul. Władysława Stanisława Reymonta
 • ul. Wodna
 • ul. Wronia
 • ul. Wyzwolenia
 • ul. Zawilców
 • ul. Żwirki i Wigury