Szkolny zestaw programów nauczania na rok 2020/21

Lp

przedmiot

Nr w szkolnym zestawie programów

Data dopuszczenia programu do użytku

Nazwa programu/ wydawnictwo

Autorzy programu

klasa

1.

edukacja wczesnoszkolna

SP1/edu. wczesn./2020

01.09.2020

LOKOMOTYWA

Program edukacji wczesnoszkolnej

(klasy 1–3 szkoły podstawowej)

Małgorzata Dobrowolska

1

 

edukacja wczesnoszkolna

SP1/edu. wczesn./2017

01.09.2017

Edukacja wczesnoszkolna. Elementarz odkrywców.

Teresa

Janicka-Panek

2-3

 1.  

język polski

SP1/j.polski/2017

01.09.2017

Nowe słowa na start! Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

5,6,8

 1.  

Język polski

SP1/j.polski/2020

01.09.2020

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak,

A. Murdzek,

E. Prylińska

4,7

 1.  

język angielski

SP1/j. angielski 1-3/2017

01.09.2017

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nowa podstawa programową klasy 1-3

Ilona Studzińska Arkadiusz Męndela Magdalena Kondro Ewa Piotrowska Anna Sikorska

1-3

 1.  

język angielski

SP1/j.angielski 4-8/2017

01. 09. 2017

Macmillan Polska. Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawa programową

Ewa Piotrowska, Piotr Szyber

4-8

 1.  

język niemiecki

SP1/j.niemiecki/2017

01. 09. 2017

Program nauczania języka niemieckiego

jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej

Wariant II.2

Aleksandra Kubicka

7-8

 1. j

język hiszpański

SP1/j. hiszpański/ 2017

01. 09. 2017

Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas VII – VIII szkoły podstawowej

mgr Izabela Kusicielek

7-8

 1.  

muzyka

SP1/muzyka/2017

01. 09. 2017

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7  szkoły podstawowej

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

4-7

 1.  

plastyka

SP1/plastyka/2017

01. 09. 2017

Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

4-7

 1.  

historia

SP1/historia/2017

01. 09. 2017

Wczoraj i dziś. Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Tomasz Maćkowski

4-8

 1.  

wos

SP1/wos/2018

31. 08. 2018

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej. „Dziś i jutro”

Barbara Furman

8

 1.  

przyroda

SP1/przyroda/2017

01. 09. 2017

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej. „Tajemnice przyrody”.

Jolanta Golanko

4

 1.  

geografia

SP1/geografia/2018

31. 08. 2018

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”.

Ewa Maria Tuz i Barbara Dziedzic

5-8

 1.  

biologia

SP1/biologia/2018

31. 08. 2018

Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej. „Puls życia”

Anna Zdziennicka

5-8

 1.  

chemia

SP1/chemia/2018

31. 08. 2018

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. „Chemia Nowej Ery”.

Teresa Kulawik i Maria Litwin

7-8

 1.  

fizyka

SP1/fizyka/2018

31. 08. 2018

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. „To jest fizyka”.

 Marcin Braun, Weronika Śliwa

7-8

 1.  

matematyka

SP1/matematyka/2017

01. 09. 2017

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej
(program zbieżny z podstawą programową 2017)

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech
 

4-8

 1.  

informatyka

SP1/informatyka/2018

31. 08. 2018

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!”

Michał Kęska

Grażyna Koba

4-6

7-8

 1.  

technika

SP1/technika/2017

01. 09. 2017

Jak to działa?

Program nauczania techniki w szkole podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

4-6

 1.  

edukacja dla bezpieczeństwa

SP1/edb/2018

31. 08. 2018

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. „Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma

8

 1.  

wych. fizyczne

SP1/wf_własny/2017

01. 09. 2017

Program własny z wychowania fizycznego dla klas

 4-8 szkoły podstawowej

Anna Żytkowska

4-8

 1.  

WDŻ

SP1/wdż.rubikon/2017

01. 09. 2017

„Wędrując ku dorosłości.” Wyd. Rubikon

T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk

4-8

22.

religia

SP1/religia1/2017

01. 09. 2017

„W rodzinie dzieci Bożych”

ks. T. Śmiech

1

23.

 religia

 SP1/religia2/2018

31.08.2018

„W rodzinie dzieci Bożych”

ks. T. Śmiech

2

24.

religia

SP1/religia3/2019

29. 08. 2019

„W rodzinie dzieci Bożych. Jezus jest z nami.”

E. Kondrak, B. Nosek

3

25.

religia

SP1/religia4/2017

01. 09. 2017

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K. Mielnicki

4

26.

religia

SP1/religia5/2018

31.08.2018

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K. Mielnicki

5

27.

religia

SP1/religia6/2019

29. 08. 2019

„Tajemnice BOGAtego życia”.

E. Kondrak, E Parszewska

6

26.

religia

SP1/religia7-8/2017

01. 09. 2017

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

ks. K. Mielnicki

7-8

27.

etyka

SP1/etyka/2017

01. 09. 2017

Ludzkie ścieżki

A. Ziemska

Ł. Malinowski

4-8

28.

język niemiecki jako język mniejszości narodowej

SP1/j.niem./wł./m.n/2019

01. 09. 2019

Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – II etap edukacyjny

Monika Płaza

4-8

29.

kultura i historia mniejszości narodowej niemieckiej

SP1/his i kult/wł/m.n/2019

01. 09. 2019

Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej.

Monika Płaza

5-6