O szkole

1. Bogata oferta edukacyjna szkoły:

 • szeroka oferta języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski oraz j. hiszpański),
 • indywidualny tok nauki dla uczniów zdolnych, zajęcia autorskie dla uczniów zdolnych z nauczycielami – pasjonatami,
 • zajęcia dla uczniów z pasją: przedmiotowe, turystyczne, językowe, artystyczne, sportowe,
 • ciekawe projekty i zajęcia dla miłośników książek organizowane przez prężnie działającą bibliotekę szkolna z oddzielnym pomieszczeniem dla dzieci młodszych,
 • pogotowie dydaktyczne dla uczniów potrzebujących wsparcia jednorazowego lub wielokrotnego,
 • zajęcia wyrównawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów i klas,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne,
 • różnorodne dodatkowe zajęcia sportowe: SKS, aerobik, szkółka pływania, siłownia,
 • zajęcia w świetlicy szkolnej:
 • dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów,
 • rękodzieło i zajęcia plastyczne,
 • wyrównawczo-wspierające dla uczniów z problemami w nauce i zaległościami,
 • możliwość uczęszczania na zajęcia z etyki.

 

2. Nowoczesna baza dydaktyczna:

 • wydzielone piętro dla uczniów klas młodszych (w roku szk. 2017/18 dla kl.1 i 4)
 • elektroniczny dziennik lekcyjny,
 • świetlica ze stołówką,
 • sala świetlicowa dla dzieci młodszych
 • jednozmianowy czas nauki,
 • sale lekcyjne - wszystkie z projektorami multimedialnymi, 4 pracownie przedmiotowe, wszystkie sale lekcyjne z dostępem do Internetu,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • bliskość hali sportowej, basenu i lodowiska (gdzie odbywają się część lekcji wf).
 • baza sportowa szkoły: sala gimnastyczna, siłownia, sala do gimnastyki,
 • nowoczesna biblioteka szkolna z oddzielnym pomieszczeniem dla dzieci młodszych,
 • wszystkie pomieszczenia szkolne i korytarze objęte nowoczesnym radiowęzłem,
 • sala konferencyjna,
 • sklepik szkolny ze zdrową żywnością,
 • gabinety pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego,
 • punkt mediacyjny,
 • gabinet samorządu szkolnego,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej.

 

3. Bogata oferta wychowawczo – opiekuńczą i profilaktyczna:

 • codzienny i bezpośredni dostęp do pomocy psychologiczno - pedagogicznej i doradztwa zawodowego:
 • zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne,
 • profesjonalne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • zróżnicowane, ciekawe zajęcia świetlicowe,
 • tanie, domowe obiady przygotowywane w szkole,
 • całodobowy monitoring szkoły (wewnątrz i na zewnątrz szkoły),
 • szatnie z indywidualnymi szafkami dla uczniów,
 • mediacje rówieśnicze,
 • opieka medyczna pielęgniarki szkolnej,
 • cyklicznie organizowany „Tydzień Profilaktyki” i inne zajęcia wychowawcze
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, MOPS oraz innymi instytucjami,

 

4. Szkoła otwarta na współpracę z rodzicami poprzez:

 • kontakt indywidualny z wychowawcą oraz nauczycielami,
 • kontakt z dyrektorem szkoły (codziennie 7.30-15.30) i sekretariatem (7.00-16.00),
 • bieżące monitorowanie postępów w nauce i frekwencji na stronie elektronicznego Dziennika „Librus”,
 • stałą i konstruktywną współpracę z Radą Rodziców.