• WYWIADÓWKI 14.09.2023 r. (czwartek)

     Szanowni Państwo,

     uprzejmie informuję, że 14 września br. odbędą się wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas

     według następującego harmonogramu:

     • 16.30 – klasy I – IV – spotkanie z wychowawcą
     • 18.00 – klasy V – VIII – spotkanie z wychowawcą

     Zebrania z rodzicami uczniów klas IV rozpoczną się o godzinie 16:00 spotkaniem w auli z dyrekcją

     szkoły i psychologiem szkolnym w sprawie programu adaptacyjnego dla uczniów klas IV.

     Liczę na państwa obecność i łączę pozdrowienia

      

     Bożena Hain - dyrektor szkoły

    • Zapisy do świetlicy i na obiady na rok szkolny 2023/2024

     ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY odbywać się będą w dn. 4 i 5 września na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy. Przed wypełnieniem Karty należy się zapoznać z  Regulaminem Świetlicy.

     Kartę Zgłoszenia i Regulamin można pobrać ze strony szkoły (zakładka: O szkole>Świetlica>do pobrania). Rodzice, którzy nie mają możliwości wydruku karty mogą ją pobrać w wersji papierowej u kierownika świetlicy w dniu rozpoczęcia szkoły. Karty należy złożyć 4 lub 5 września bezpośrednio u kierownika świetlicy lub u wychowawcy klasowego.

     UWAGA!

     Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych tj. od 5 września. Bez aktualnej, prawidłowo wypełnionej karty dziecko nie może być objęte opieką świetlicy.

     ZAPISY DZIECI NA OBIADY odbywać się będą w dniach 4, 5 i 6 września na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka na Obiady – do pobrania ze strony szkoły (zakładka: O szkole>Świetlica>do pobrania) lub w wersji papierowej w dniu 4 września u kierownika świetlicy. Przed wypełnieniem Karty należy się zapoznać z Regulaminem Stołówki, znajdującym się w dokumentach do pobrania, jak również dołączonym do Karty Zgłoszenia ( należy go odciąć nożyczkami i zachować, a górną część dokumentu – zgłoszenie, przynieść do szkoły).

     Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia Dziecka na Obiady można składać bezpośrednio u kierownika świetlicy, u wychowawcy klasy lub w holu szkoły w specjalnym pojemniku.

     UWAGA!

     Obiady wydawane będą od 11 września. Będą z nich mogli korzystać uczniowie, których rodzice dokonają płatności w wyznaczonym w Regulaminie terminie (do 6 września). Płatność na wrzesień wynosi 82,50 zł. Uczniowie, którzy mają nadpłatę z poprzedniego roku szkolnego, dostaną w dniu rozpoczęcia szkoły karteczkę z kwotą nadpłaty. Można ją odliczyć od płatności wrześniowej.

     PROSI SIĘ O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE KART (M.IN. DATY, PODPISY), GDYŻ NIEKOMPLETNIE WYPEŁNIONE KARTY BĘDĄ ZWRACANE DO UZUPEŁNIENIA.

      

     kierownik świetlicy Teresa Płonka

    • Podręczniki w roku szkolnym 2023/2024

     Informujemy, że zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, organizacją zakupu podręczników dla  poszczególnych klas zajmuje się szkoła. Uczniowie otrzymają  podręczniki w pierwszym tygodniu września.                                                                                                                      

     Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika do nauki religii (jeśli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach z religii),  zeszytów, przyborów piśmiennych, stroju gimnastycznego na WF, obuwia zmiennego, stroju odświętnego na uroczystości szkolne.

     Wykaz podręczników do przedmiotów obowiązkowych w poszczególnych klasach oraz podręczniki do nauki religii znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce: uczniowie  i rodzice/podręczniki.

      

     Krzysztof Skwarczek

     wicedyrektor ds. dydaktycznych

    • TALENTY Z JEDYNKI

     Niesamowite! Ponad 60 artystów, prawie trzy godziny występów i do tego przedstawiających różne formy sztuki: taniec, śpiew, gra na instrumencie, wokal, beatbox, malarstwo.

     Każdy z młodych twórców zaprezentował dzisiaj na scenie naszej Jedynki to co kocha i czemu oddaje całe swe serce.

     Także konferansjerzy oraz obsługa techniczna, byli niezastąpieni, bo to dzięki nim mogliśmy uczestniczyć w naszym koncercie – Talenty z Jedynki.
     Dziękujemy publiczności za wspaniałą atmosferę.


     Organizatorzy
     Donata Dłubis,
     Kinga Hutniczak
     Bożena Urbanek

    • Po naszymu, czyli … Czerwony Kapturek po ślonsku!

     Wiele radości i uśmiechu wzbudził wśród podopiecznych Domu Seniora Salwatorpark w Mikołowie występ naszych uczniów. Czerwony Kapturek, Na straganie, Ślonsko Wyliczanka oraz wiele innych wierszy
     i piosenek zaprezentowali w środę 14 czerwca uczniowie z naszej szkoły. Wszystko oczywiście w naszej śląskiej gwarze.
     Na zakończenie było jeszcze wspólne śpiewanie starych ślonskich szlagrów - uczniowie + seniorzy.
     Było super!

     Katarzyna Dorna
     Bożena Urbanek

    • Wizyta pierwszaków w Zakładzie Opieki Leczniczej

     Uczniowie klasy 1a odwiedzili podopiecznych Zakładu Opieki Leczniczej w Mikołowie. Ucząc się wrażliwości na osoby starsze i schorowane zaprezentowali przygotowaną dla nich inscenizację teatralno – wokalną. Pensjonariusze nie kryli wzruszenia, a na koniec dzieci życząc im dużo zdrowia wręczyły przygotowane laurki. Dla uczniów było to wydarzenie pełne pozytywnych emocji, dlatego postanowili że za rok znów odwiedzą podopiecznych Zakładu Opieki Leczniczej.

     Sabina Milerska
     Zdjęcia: Małgorzata Matuszczyk

    • Dar dla Drugiego

     W minionym tygodniu przekazaliśmy pani Annie i jej rodzinie dar materialny w postaci produktów codziennego użytku. Pani Anna walczy z chorobą Churga- Straussa i znaczną część środków potrzebnych na utrzymanie musi przeznaczyć na leczenie.
     Dziękujemy zatem wszystkim uczniom i ich wychowawcom, którzy zaangażowali się w zakup potrzebnych produktów i w ten sposób pomogli pani Annie oraz jej Rodzinie.
     Każdy gest dobroci wnosi bowiem nadzieję i wiarę na lepsze jutro!

     Pedagodzy

    • Dni Języków Obcych

     W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Dni Języków Obcych. Na oknach pojawiły się kolorowe flagi różnych krajów wykonane przez uczniów naszej szkoły. Rozpoczęliśmy od audycji w radiowęźle, muzycznych przerw w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz tworzenia ilustracji zabytków i portretów władców. Następnego dnia uczniowie Jedynki świetnie bawili się na przerwach grając w gry planszowe w języku angielskim i niemieckim oraz tańcząc do znanych anglo- i niemieckojęzycznych piosenek. Następnego dnia do tańca dołączyli nauczyciele, którzy uczyli chętnych walca angielskiego. Uczniowie wzięli też udział w konkursie językowym, w którym mogli wykazać się znajomością języka angielskiego i niemieckiego. Mamy nadzieję, że tego dnia uczniowie Jedynki mieli szansę nie tylko wykazać się umiejętnościami językowymi, ale też ….. dobrze się bawić. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

     Nauczyciele Języków Obcych

    • Podsumowanie XVI Powiatowego Konkursu Matematycznego

     W piątek 2 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste wręczenie nagród laureatom XVI Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas 6 powiatu mikołowskiego. Poziom umiejętności uczniów był wyrównany, dlatego można było nagrodzić 5 uczniów. Trzecie miejsce zdobył Tomasz Salkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Mikołowie, drugie miejsce: Artur Pyka - uczeń naszej szkoły oraz trzy pierwsze miejsca: Aneta Mrowiec ze Szkoły Podstawowej w Wyrach, Alicja Ośliślok ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie i Zuzanna Rimpler ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu. Uroczystość została uświetniona występem uczniów teatru “Za naszą kurtyną” przygotowanych przez Panią Alicję Nowakowską.

     Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                              Edyta Kucharska

    • Dzień Patrona

     W tym roku szkolnym 30 maja to święto naszej szkoły. To dzień poświęcony naszemu Patronowi - Powstańcom Śląskim. Co roku czcimy chlubne imię szkoły, wspominając bohaterów w organizowanych akademiach, wystawach i spotkaniach.
     Obchody Dnia Patrona w tym roku zostały poprzedzone wyjazdem starszych klas do Muzeum Powstań Śląskich w Siemianowicach, który odbył się 26 maja. Kolejnym punktem obchodów było uroczyste spotkanie w sali gimnastycznej. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy znamienitego gościa - śląskiego pisarza, dziennikarza, historyka, autora wielu książek związanych z kulturą śląską, redaktora Gazety Rybnickiej – Marka Szołtyska, który w ciekawy i pogodny sposób opowiadał wice i anegdoty oraz podkreślał wielką rolę tradycji i mądrość śląskich zabaw. Pokazał też, że poczucie humoru jest nieodzownym elementem śląskiej kultury.
     Uroczyste spotkanie z pisarzem poprzedził występ artystyczny uczniów ze świetlicy szkolnej, którzy w gwarze śląskiej przedstawili “Czerwonego Kapturka” oraz zaprezentowali kilka wesołych wierszyków. Można było też wysłuchać humorystycznego dowcipu kolegów z kl. 8b. Całość przedstawienia uświetnił chór szkolny, śpiewając śląskie piosneczki.
     Obchody Dnia Patrona zakończyły się na boisku szkolnym, na którym zebrały się wszystkie klasy i wspólnie odśpiewały utwór pt. “Dawna piosnko, piosneczko”. Następnie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie i filmik.
     Biorąc udział w tej wspaniałej uroczystości szkolnej, kolejny raz oddaliśmy hołd naszym przodkom oraz daliśmy świadectwo przywiązania do śląskich tradycji.

     Bożena Leszczyńska-Skwarczek

    • Dzień Dziecka

     Drodzy Uczniowie!
     wraz z gronem pedagogicznym, z okazji Dnia Dziecka, życzę Wam pogodnego nieba, dziecięcej radości, uśmiechu każdego dnia, sukcesów w szkole, rozwoju pasji, cudownych przyjaciół i kochającej rodziny. Bądźcie zawsze kreatywni, pełni entuzjazmu i motywacji do działania.

     Z tej okazji Rada Rodziców naszej szkoły ufundowała wszystkim dzieciom naszej szkoły lody z Lodziarni Rurański.
     W czwartek od 9.30 będą one serwowane na boisku szkolnym, oczywiście według ustalonego wcześniej harmonogramu.

     Życzę Wam miłego i pełnego wrażeń dnia!
     Bożena Hain – dyrektor szkoły

    • Książki w języku ukraińskim!

     W ramach projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Mikołów” miasto przekazało bibliotece szkolnej ponad 20 książek w języku ukraińskim. Wśród nich są między innymi bajki, baśnie, legendy oraz komiksy polskich autorów, jak i pisarzy ukraińskich.

     Ponadto księgozbiór wzbogacił się w wiele egzemplarzy podręczników do nauki języka polskiego.
     Mamy nadzieję, że będzie to przydatna pomoc w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

     Ewa Dubiel

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt
  liczba odwiedzin: 69143
 • Facebook