• Warsztaty „Jak radzić sobie ze złością?”
    • Warsztaty „Jak radzić sobie ze złością?”

     10 maja br. uczniowie klas czwartych wzięli udział w zajęciach warsztatowych na temat:
     „Jak radzić sobie ze złością?” Każda grupa miała okazję zastanowić się nad tym, czym jest złość, jak ją wyrażamy, w jaki sposób nad nią zapanować?
     Uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, wspólnie wybierali najlepsze rozwiązania trudnych problemów. Doszli do wniosku, że odczuwanie złości nie jest niczym złym ani niezwykłym. Ważne, by umieć nad tym negatywnym uczuciem zapanować i nie kierować się nim w kontaktach z innymi ludźmi.
     Miejmy nadzieję, że czwartoklasiści będą mistrzami poskramiania złości.

   • Finał konkursu wiedzy o Chorwacji
    • Finał konkursu wiedzy o Chorwacji

     Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do finału konkursu wiedzy o Chorwacji. Pierwszy etap konkursu polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej historii, zabytków i tradycji chorwackich. Finał odbył się 25 kwietnia bieżącego roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Konkursowi patronował Konsulat Chorwacji w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Zadanie polegało na rozwiązaniu szczegółowego testu składającego się z 90 pytań. W oczekiwaniu na wyniki wysłuchaliśmy prezentacji na temat filologii słowiańskiej, zwiedzaliśmy nowoczesny budynek neofilologii, nauczyliśmy się podstawowych zwrotów w języku chorwackim, a także zjedliśmy przygotowany poczęstunek. Z 88 szkół, które brały udział w konkursie znaleźliśmy się w pierwszej 10-tce. Zespół konkursowy składał się z: Filipa Jastrzębskiego, Julianny Krysiak, Emilii Rogier, Patrycji Ulman, Pauliny Wolnik.

     Serdecznie gratulujemy!

                                                                                                                                 Konstancja Zolich - koordynator projektu

    • Kangur Matematyczny 2019

     Poznaliśmy wyniki konkursu „Kangur Matematyczny 2019”
     Wynik bardzo dobry uzyskali:
     w klasach szkoły podstawowej Marcel Przybyła – kl. VIII c, a w gimnazjum Adam Łęk – kl. III g i Mateusz Jarek – kl. III d.  
     Wyróżnieni zostali: 
     w szkole podstawowej:
     Martyna Grzegorska – kl. II b, Artur Pyka – kl. II c, Piotr Rurański – kl. IV a, Beniamin Sowa – kl. IV b, Bartłomiej Tomaś – kl. Vd, Bartek ŁukaszewiczSzymon Kufel – kl. V b, Mikołaj Jedrzejek – kl. VIII c, Szymon Chamera – kl. VIII d i Michał Jastrzębski – kl. VIII b
     a w gimnazjum:
     Marcel Bieńko i Łukasz Ratka – kl. III d,  Marcel Janczak, Filip StelmaszewskiAleksandra Starowicz i Dawid Cempulik – kl. III g, 
     Wszystkim uczniom gratulujemy.

      Nauczyciele matematyki

    • Informacja dla rodziców

     Informuję, że dnia 9.05.2019 r., tj. czwartek odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu:
     1. Klasy 1-8 – godz. 17:00
     2. Klasy gimnazjalne – godz. 18:30

     W klasie 3f zebranie z rodzicami poprowadzi p. A. Stankiewicz

     W związku z wycieczkami klasowymi oraz nieobecnością nauczycieli wywiadówki w niektórych klasach odbędą się w innym terminie:

     1. Klasy 5c (wychowawca A. Sztajgli) i 3e (wychowawca A. Popenda) - dn. 7.05.2019, tj. wtorek, godz. 17:30
     2. Klasy 5d (wychowawca K. Roj) i 3c (wychowawca J. Szuster) - dn. 10.05.2019, tj. piątek, godz. 17:00


     Julita Juszczyk
     wicedyrektor szkoły

   • 4 miejsce w Polsce!
    • 4 miejsce w Polsce!

     Po zdobyciu Mistrzostwa Śląska w drużynowych biegach przełajowych uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie świetnie zaprezentowali się na Mistrzostwach Polski zajmując 4. Miejsce, tuż za strefą medalową. Zawody odbyły się 26 kwietnia w Kamionie (woj. mazowieckie), wzięło w nich udział 13 najlepszych szkół, wśród których mistrzem okazał się zespół z Supraśla (woj. podlaskie). Wymagająca trasa liczyła 2000 metrów, a zawodnikom przyszło rywalizować przy 30-stopniowym upale. 

     Drużyna wystąpiła w składzie: Oliwier Borowski (6 miejsce w Polsce indywidualnie), Oliver Nowak (7 miejsce), Marcel Lis, Gabriel Kuropatwa, Marcel Janczak i Kacper Ostapkowicz. Gratulujemy!

     Grzegorz Rożkiewicz

    • Informacja dla rodziców

     Informuję, że od 27.04.2019 r. strajk nauczycieli naszej szkoły został zawieszony do września 2019 r.
     Nauczyciele dziękują za wsparcie rodzicom, którzy wykazali solidarność ze strajkującymi.
     Zajęcia lekcyjne będą kontynuowane od poniedziałku 6 maja 2019 r.
     29.04.2019 r. (poniedziałek), 30.04.2019 r. (wtorek), 2.05.2019 r. (czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych przewidzianymi do dyspozycji dyrektora szkoły i pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców na początku roku szkolnego we wrześniu 2018 r.
     W dniach tych odbywają się zajęcia opiekuńcze prowadzone w świetlicy szkolnej od godz. 8.00 do 13.00.

     Z poważaniem
     Bożena Hain – dyrektor szkoły

    • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

     Strajk nauczycieli naszej szkoły jest kontynuowany.
     W dniach 18, 19 i 23 kwietnia (przerwa świąteczna) świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczy w godzinach od 8.00 do 13.00 dla uczniów klas młodszych, których rodzice złożyli oświadczenia, na podstawie których dzieci zostaną objęte opieką świetlicy (Ogłoszenie w dzienniku Librus z dn. 29.03.2019).
     Informacja o płatności za obiady na miesiąc maj zostanie podana w terminie późniejszym, a termin płatności zostanie wydłużony. Niewykorzystane środki za obiady przechodzą na miesiąc maj.


     Z wyrazami szacunku
     Bożena Hain – dyrektor szkoły

    • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


     Strajk nauczycieli w naszej szkole dalej jest kontynuowany.
     EGZAMIN ÓSMOKLASISTY odbędzie się od 15.04.2019 r. według ustalonego wcześniej harmonogramu. W dalszym ciągu ze względu na strajk i egzamin ósmoklasisty zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas młodszych nie będą prowadzone. Proszę o wyrozumiałość.

     Z wyrazami szacunku
     Bożena Hain – dyrektor szkoły

    • Drodzy Rodzice i Gimnazjaliści!!


     Informuję, że egzamin gimnazjalny w naszej szkole odbędzie się według wcześniej zaplanowanego harmonogramu – tj. 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

     W związku z powyższym szkoła nie będzie prowadzić w tym czasie zajęć opiekuńczych dla młodszych dzieci.

     Serdecznie dziękuję za bardzo liczne wyrazy wsparcia, proszę o wyrozumiałość, a Gimnazjalistom życzę POWODZENIA na egzaminie.

      Bożena Hain - dyrektor szkoły

    • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


     Od 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele i pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie przystępują do strajku. Nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.
     Ponownie zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i o zapewnienie opieki dzieciom w tych dniach oraz niewysyłanie ich do szkoły.


     Z poważaniem
     Bożena Hain – dyrektor szkoły

   • Konkursy w „Miarce” rozstrzygnięte
    • Konkursy w „Miarce” rozstrzygnięte

     5 kwietnia, w ramach „Dni Otwartych” w I LO w Mikołowie im. Karola Miarki odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom gimnazjów, którzy w marcu wzięli udział w powiatowych konkursach organizowanych przez „Miarkę”. Pani dyrektor Barbara Modzelewska pogratulowała uczniom obszernej wiedzy, która wykraczała poza podstawę programową obowiązującą w gimnazjum, podziękowała również nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i wsparcie okazane uczniom. Następnie „profesorowie” z „Miarki” przedstawili wyniki z poszczególnych konkursów i wręczyli zwycięzcom nagrody rzeczowe. Wspaniale wypadli nasi uczniowie, którzy zdobyli większość nagród.
     Język polski: I miejsce Karolina Gościńska, II Wiktoria Masztaler
     Matematyka: II miejsce Mateusz Jarek, III Paulina Anderson
     „Z biologią i chemią za Pan Brat”: I miejsce Adam Łęk, II Julia Dragon
     Język angielski: I miejsce Weronika Różycka, II Marta Machnio, III Kacper Rojewski i Mateusz Kawecki
     Język niemiecki: I miejsce Agnieszka Rzepka i Paulina Anderson, II Oliwier Nowak, III Tomasz Burliga
     Język hiszpański: I miejsce Katarzyna Tudzież, III Michalina Rak i Magdalena Wojaczek
     Gratulujemy!

     Krzysztof Skwarczek wicedyrektor ds. dydaktycznych

   • GALA LAUREATÓW
    • GALA LAUREATÓW

     W piątek 5 kwietnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się Gala Laureatów dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych delegatury rybnickiej. Uroczystość rozpoczęła pani wizytator Wiesława Gala, koordynująca Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe na poziomie województwa, która przedstawiła w liczbach szczegółowy udział uczniów w tegorocznych konkursach. Następnie na scenę zaproszeni zostali bohaterowie Gali - uczniowie, którzy z rąk pana wicekuratora Dariusza Domańskiego otrzymali gratulacje i nagrody rzeczowe. Z wielką dumą i satysfakcją przyjęliśmy informację, że nasza szkoła zajęła 2 miejsce w delegaturze rybnickiej pod względem ilości laureatów.
     A oto oni: Martyna Mitek i Marcel Przybyła ze SP oraz gimnazjaliści: Olga Mrowiec, Karolina Gościńska, Paulina Anderson, Zuzanna Musiał, Mateusz Jarek i Adam Łęk (podwójni laureaci), Beniamin Bożek i Bogumił Podolak. Gratulujemy!
     Galeria

     Krzysztof Skwarczek-wicedyrektor ds. dydaktycznych

   • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
    • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

     Wielkim sukcesem  naszych uczniów zakończyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W pierwszej grupie wiekowej (uczniowie klas od I do VI szkół podstawowych) I miejsce zajął Paweł Poliński - uczeń klasy 5enatomiast w drugiej grupie (uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i gimnazjum) na II miejscu uplasował się Paweł Tomala - uczeń klasy 3g. Serdeczne gratulacje dla naszych strażaków!

     Rafał Niczyporuk

   • MISTRZOWIE ŚLĄSKA!!!
    • MISTRZOWIE ŚLĄSKA!!!

     Podczas Mistrzostw województwa śląskiego w biegach przełajowych nasza drużyna SP1 MIKOŁÓW zdobyła złoty medal!!!!! i będzie reprezentować Śląsk na Mistrzostwach Polski!!!!!! Ogromne gratulacje dla naszych fantastycznych chłopaków!!! Mistrzowski skład: Oliver Nowak 3H (indywidualnie brązowy medal!!!), Gabriel Kuropatwa 3H, Kacper Ostapkowicz 3H, Oliwier Borowski 8B, Marcel Lis 3D oraz Marcel Jańczak 3G. Startowało 84 zawodników z 14 najlepszych szkół województwa śląskiego i jesteśmy najlepsi!!!! :) :) :)

     Grzegorz Rożkiewicz

    • KONKURSY JĘZYKOWE W „MIARCE”

     Wspaniałym sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej zakończyły się powiatowe konkursy językowe organizowane przez I LO w Mikołowie. 

     Z języka angielskiego dwa I miejsca ex aequo zdobyły Anna Głodek z 8c i Marta Jendrysko  z 8d.  Z języka hiszpańskiego II miejsce wywalczył Marcel Przybyła z 8c, a z języka niemieckiego II miejsce zdobył Jakub Frączek z 8b, a III Oliwia Marut z 8d. Za swoje osiągnięcia uczniowie zostali nagrodzeni podczas Dni Otwartych organizowanych przez I LO w Mikołowie. Gratulujemy!

     Krzysztof Skwarczek

   • Wojewódzki Konkurs matematyczny MINI Mat@ndo
    • Wojewódzki Konkurs matematyczny MINI Mat@ndo

     22 marca br. drużyna z naszej szkoły w składzie: Michał Jastrzębski (8b), Jakub Frączek (8b), Marcel Przybyła (8c) zdobyła 2 miejsce w finale I edycji Wojewódzkiego Konkursu MINI Mat@ndo – czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów klas 7 i 8  szkół podstawowych oraz 3 klasy gimnazjalnej. W konkursie poza umiejętnością rozwiązywania problemów matematycznych liczył się czas w jakim uczniowie zakończyli test. Naszym najzdolniejszym i najszybszym matematykom gratulujemy sukcesu.

     Klaudia Bogacka

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt
  liczba odwiedzin: 84803
 • Facebook