• Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

     Z wielką radością informujemy, że nasi szóstoklasiści zostali Laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.

     Są to Adrian Szafron z klasy 6c oraz Szymon Kufel z klasy 6b.

     Uczniowie w krótkim czasie, 4 miesięcy, musieli opanować wiadomości i umiejętności z klasy V, VI, VII oraz VIII. 

     Wiele treści wykraczało ponad podstawę programową, uczniowie musieli wnikliwie przeczytać również  kilka artykułów naukowych.

     Wykazali się ogromną pracowitością, sumiennością oraz ciekawością świata.

     BRAWO!!!

                                                     Konstancja Zolich

    • Orły Matematyczne

     Z satysfakcją informuję, że w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Online „Orzeł Matematyczny”

     15 uczniów naszej szkoły zdobyło tytuł Laureata. Gratulujemy!

      Krzysztof Skwarczek-wicedyrektor ds. dydaktycznych

    • Dzień Dziecka

     Do Nauczyciela

     Nauczycielu kochany, który jesteś, jak przyłóż do rany.
     Jak wiesz, Dzień Dziecka jutro świętujemy,
     więc zrozumienia  i miłości oczekujemy.
     Bądź dla nas dobry, daj się polenić
     i trochę szkolne nawyki zmienić.
     Dzień bez zadania nam dziś podaruj
     i wielką radość nam tym ofiaruj.
     Niechaj to będzie dzień beztroski -
     INNY, PO PROSTU BOSKI.
     Ty też skorzystasz, bo bez zadania,
     Będziesz miał wolny dzień od sprawdzania.
     Serdecznie pozdrawiamy - Rada Uczniów

    • Wywiadówki online

     Szanowni Rodzice,
     Zapraszam Państwa na wywiadówki online, które przeprowadzone zostaną przy użyciu programu G Suite według następującego harmonogramu:
     5 czerwca 2020 r. (piątek) – klasy VIII godz. 18.00
     9 czerwca 2020 r. (wtorek) – klasy I – IV godz. 17.00
     9 czerwca 2020 r. (wtorek) – klasy V – VII godz. 18.00

     O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy klas. 


     Z poważaniem
     Bożena Hain – dyrektor szkoły

    • Nowe zasady funkcjonowania biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie

     Przestrzegając reżimu GIS, wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej wprowadzono dla czytelników i pracowników biblioteki szkolnej nowe zasady funkcjonowania.
     1. Od 25 maja do 6 czerwca 2020 r. będzie możliwość w ograniczonej formie wypożyczania książek materiałów bibliotecznych (w tym terminie zwrotów nie przyjmujemy).
     2. Realizacja wypożyczeń będzie odbywała się bez możliwości wejścia Czytelników do budynku szkoły.
     3. Wypożyczania będą dokonywane poprzez wskazane okno sali nr 3 znajdujące się na parterze szkoły (od strony parkingu szkolnego).
     4. Wypożyczania będą możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 –15.00.
     5. Czytelnicy oraz pracownicy biblioteki są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania reżimu sanitarnego. W szczególności dotyczy to zachowania bezpiecznego odstępu (1,5 metra od innej osoby) oraz posiadania założonej maseczki ochronnej oraz rękawiczek.
     6. Po podejściu do wyznaczonego okna, Czytelnik będzie oczekiwał na materiały w wyznaczonym miejscu.
     7. W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w godz. 9.00-12.00 lub z pracownikiem biblioteki - E. Dubiel poprzez dziennik elektroniczny Librus.
     8. Istotne zmiany dotyczące korzystania z usług biblioteki szkolnej będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

    • Kalendarz zmian w szkołach

     Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach do wakacji - komunikat MEN

      

     Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

     Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

     Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

     Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

      

    • Wspaniali Przyjaciele Przystani Ocalenie

     W naszej szkole w marcu planowaliśmy kolejną -  XV Akcję Pomocy Zwierzętom z Przystani Ocalenie w Ćwiklicach koło Pszczyny. Niestety, zatrzymał nas w domach wirus i wszystko wskazywało na to, że w tym roku szkolnym czworonożni mieszkańcy przytuliska nie doczekają się pomocy od społeczności „Mikołowskiej Jedynki”.

     Jednak poruszony losem zwierząt z Ćwiklic uczeń klasy 6 e – Antoni Skapczyk postanowił pozostając w domu im pomóc. Zorganizował razem z rodziną i sąsiadami dwie akcje zbiórki pieniędzy, zboża, siana, warzyw, karmy oraz chleba. Do akcji ochoczo dołączyła koleżanka z klasy – Julia Bautsz.

     Antek wszystko opisał:

     A było to tak: mama pomyślała, że skoro w szkole nie odbyła się zbiórka to można ją zrobić w mniejszym gronie. Więc w sobotę pozbierała pieniądze po ciociach, babciach i sąsiadach. Samochód wypożyczyła piekarnia Klos. Pojechałem z mamą i tatą zakupić karmę dla psów i kotów (puszki i sucha karma) oraz środki czystości i dezynfekcyjne. Później kupiliśmy (trochę dostaliśmy za darmo) od rolników z okolicy: siano, słomę, 8 worków owsa, jeden worek pszenicy, 3 duże worki buraków, 1 worek ziemniaków, 1 worek pietruszki. Od piekarza mieliśmy dużo koszy suchego chleba. Samochód był cały załadowany. I tak wspólnie zrobiliśmy coś dobrego, chociaż na mniejszą skalę. Dostaliśmy nawet podziękowanie z Przystani przez Facebooka oraz kalendarz na pamiątkę. Obiecaliśmy, że jeszcze kupimy cały samochód siana dla koni, ponieważ jest na nie duże zapotrzebowanie.

     Ku mojej wielkiej radości udało się zorganizować jeszcze akcję nr 2 dla Przystani! Znowu zebraliśmy pieniądze i zawieźliśmy całe auto jedzenia i siana dla zwierząt. Ale była radość! To było piękne przeżycie, bo pomaganie jest super!”

     Antek planuje kolejną – trzecią akcję, ja w to wchodzę, a może przyłączysz się i TY? Razem można więcej!

     POMAGANIE JEST NAPRAWDĘ SUPER!

     Izabela Niczyporuk

    • Zebrania z rodzicami

     Drodzy Rodzice, w przyszłym tygodniu o godzinie 18:00 odbędą się zebrania z rodzicami online wg harmonogramu:

     - 28.04.2020, tj. wtorek - klasy 1-5

     - 29.04.2020, tj. środa - klasy 6-8

     O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy klas. 

     Julita Juszczyk - wicedyrektor szkoły

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt
  liczba odwiedzin: 92738
 • Facebook