• 2.11.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     Dzień 2 listopada 2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów SP1, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, zatwierdzonym przez Radę Rodziców. Nie ma zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 1-3 ani zajęć zdalnych dla uczniów klas 4-8.

     Dla uczniów klas 1-3 zapisanych do świetlicy, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki, dyżur pełnić będzie świetlica. Rodzice wypełniają oświadczenie, na podstawie którego dziecko zostanie objęte opieką świetlicy. Oświadczenia przyjmowane są do 30 października 2020 (piątek).

     Oświadczenie do pobrania na stronie szkoły w zakładce Świetlica - Do pobrania oraz w holu szkoły (na portierni u pani woźnej) w wersji papierowej.


     Bożena Hain – dyrektor szkoły
     Teresa Płonka - kierownik świetlicy

   • Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
    • Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

     26 PAŹDZIERNIKA, w poniedziałek konkursem z języka polskiego rozpoczną się zmagania uczniów szkół podstawowych w tegorocznych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. W naszej szkole do udziału w I etapie konkursów zgłosiło się 123 uczniów z klas VIII, VII, VI, a nawet z klasy IV. Wszystkim gratulujemy decyzji o udziale w konkursach i życzymy powodzenia.

     Krzysztof Skwarczek
     wicedyrektor ds. dydaktycznych

    • Europejski Tydzień Kodowania

     Od poniedziałku tj. 12 X do 23 X w naszej szkole trwa Europejski Tydzień KodowaniaAkcja odbywa się na terenie całej Europy i skierowana jest do  wszystkich tych, którzy są zainteresowani programowaniem lub dopiero chcą z nim rozpocząć swoją przygodę. W ramach tej akcji na lekcjach informatyki uczniowie wszystkich klas ćwiczą i rozwijają umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

     Rafał Niczyporuk

   • Dzień Edukacji Narodowej
    • Dzień Edukacji Narodowej

     Dzień Edukacji Narodowej 14 października (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów. Dla uczniów klas 1-3 zapisanych do świetlicy, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki, dyżur pełnić będzie świetlica. Rodzice wypełniają oświadczenie, na podstawie którego dziecko zostanie objęte opieką świetlicy.
     Oświadczenia przyjmowane są do 9 października 2020. Oświadczenie do pobrania na stronie szkoły w zakładce Świetlica - Do pobrania oraz w holu szkoły (na portierni u pani woźnej) w wersji papierowej.

     Dyrekcja SP1

    • Wspólnie zbudowaliśmy „Klasę pod Dębem”

     Daliśmy radę! Wspólnym wysiłkiem rodziców, nauczycieli i uczniów „Jedynki” zbudowaliśmy „Klasę pod Dębem” – miejsce do nauki i zabawy dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

     Ilość osób, które stawiły się do pracy przerosła nasze oczekiwania – na placu budowy pojawiło się ponad 30 uśmiechniętych, pozytywnie nastawionych, kolorowo ubranych ludzi. Pracy było dużo i była ciężka, ale kiedy pracuje się wspólnie, z radością, z uśmiechem i entuzjazmem, to nic nie jest trudne. W piątek wykonaliśmy najcięższe prace – grupa od robót ziemnych otoczyła krawężnikami cały teren, rozniosła na łopatach 20 ton ziemi i wyrównała ją grabkami. Grupa „malarzy” w tym czasie pomalowała wszystkie słupki, przęsła i sztachety na płot. Niezawodny okazał się szef kuchni Marek z Agatą i Ewą, którzy serwowali dania z grilla, pyszne ciasto, przekąski i napoje. W sobotę o 8 rano przyszły 4 osoby, padał deszcz i wydawało się, że rozejdziemy się do domów, kiedy nagle ze wszystkich stron zaczęły przychodzić kolejne osoby, deszcz przestał padać i zabraliśmy się do pracy. Najpierw ułożyliśmy 60 betonowych gazonów, a potem zaczęło się stawianie płotu.
     Wszystko poszło bardzo sprawnie, była grupa od stawiania słupków, od przykręcania sztachet, a nawet od trzymania śrubek. Na koniec jeszcze raz wygrabiliśmy całą klasę i wspólnie posialiśmy trawę. Choć pozostało jeszcze kilka rzeczy do zrobienia i na otwarcie „Klasy pod Dębem” trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, to już dziś w imieniu całej społeczności mikołowskiej „Jedynki” dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.

    • WYWIADÓWKI DLA RODZICÓW WSZYSTKICH KLAS

     WYWIADÓWKI DLA RODZICÓW WSZYSTKICH KLAS odbędą się w wyznaczonych salach w czwartek 3
     września 2020 r.
     :
     16.30 – KLASY I, II, III, IV
     Rodzice uczniów klas I, II wchodzą do szkoły wejściem nr 2 od strony boiska szkolnego.
     Rodzice uczniów klas III, IV wchodzą do szkoły wejściem nr 1 (główne wejście).
     18.00 – KLASY V, VI, VII, VIII
     Rodzice uczniów klas V, VI wchodzą do szkoły wejściem nr 2 od strony boiska szkolnego.
     Rodzice uczniów klas VII, VIII wchodzą do szkoły wejściem nr 1 (główne wejście).

     UWAGA!
     WSZYSTKICH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW OBOWIĄZUJE NA TERENIE SZKOŁY REŻIM
     SANITARNY - PROCEDURA COVID - 19 W SP 1 MIKOŁÓW.

     1. Do szkoły może przyjść tylko osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły) bez objawów
     chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
     2. Uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, rodzic nie mogą przyjść do szkoły, jeśli przebywają w domu
     z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub same są objęte kwarantanną
     lub izolacją w warunkach domowych.
     3. Należy zachować co najmniej 1,5 m odstęp od innych osób.
     4. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły w miejscach wspólnych muszą mieć zakryte
     usta i nos maseczką lub przyłbicą.

     5. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce.


     Z poważaniem
     Bożena Hain - dyrektor szkoły

    • Zapisy do świetlicy szkolnej i na obiady na rok szkolny 2020/2021

     Szanowni Rodzice!

     Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są dzieci, których obydwoje rodziców pracuje. Zapisów dokonuje się na podstawie wypełnionej przez rodziców KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ do pobrania tutaj. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ należy złożyć w holu szkoły w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku do dnia 1 września. Karty należy wypełnić bardzo starannie, nie pomijając żadnych miejsc, nie zapominając o koniecznych podpisach. Nieprawidłowo wypełnione karty nie będą brane pod uwagę.

     Na obiady w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie przyjmowani są na podstawie wypełnionej przez rodziców KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY do pobrania tutaj. Należy wypełnić górną część karty, odciąć ją i złożyć w holu szkoły w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku najpóźniej do dnia 2 września. Uczniowie klas starszych mogą ją dostarczyć osobiście kierownikowi świetlicy lub wychowawcom klas 1 i 2 września. Należy zapoznać się z dołączonymi do karty zgłoszeniowej Zasadami korzystania ze stołówki szkolnej.

     Wszystkie dzieci, które w ubiegłym roku szkolnym korzystały ze stołówki i miały nadpłaty, otrzymają w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego od wychowawcy klasowego karteczkę z kwotą nadpłaty, którą można odliczyć przy płatności we wrześniu.

     Cena obiadu jednostkowego roku szkolnym 2020/2021 wynosi 3,50 zł. Kwota do zapłaty za wrzesień zostanie podana w najbliższym czasie.

     Kierownik świetlicy

     Teresa Płonka

   • WSPÓLNIE BUDUJEMY KLASĘ POD DĘBEM
    • WSPÓLNIE BUDUJEMY KLASĘ POD DĘBEM

     Drodzy Rodzice, Nauczyciele

     Informuję, że zaplanowane na 28 i 29 sierpnia prace przy budowie „Klasy pod Dębem” są aktualne. W piątek rozpoczynamy o godz. 15.00, można się spóźnić i dołączyć w każdej chwili. Zgłosiło się już kilku rodziców z dziećmi, ale lista jest ciągle otwarta i chętni do pomocy są mile widziani. Mamy już wszystkie potrzebne materiały i częściowo przygotowany teren. W miarę możliwości proszę o zabranie narzędzi: grabie metalowe, łopata, pędzel do malowania, taczka, rękawice ochronne. Będzie przerwa na posiłek, proszę zabrać coś do jedzenia. Prace będziemy wykonywać w warunkach reżimu sanitarnego. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (32)2262338 lub mailowy (sekretariat@sp1.mikolow.eu) z sekretariatem szkoły.
     Do zobaczenia w piątek!

     Krzysztof Skwarczek
     wicedyrektor ds. dydaktycznych

    • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH – ROK SZKOLNY 2020/2021

     Drodzy Rodzice!!!

     W poniedziałek 24.08.2020 r. o godz. 12.00 w holu szkoły zostaną wywieszone listy przydziału uczniów do klas pierwszych.

     We wtorek 25.08.2020 r. o godz.16.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się zebranie z dyrekcją i wychowawcami klas pierwszych.

     W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa spotkanie odbędzie z zastosowaniem reżimu sanitarnego. W związku z powyższym zapraszam na spotkanie tylko jednego rodzica każdego ucznia. Dzieci nie przychodzą.

     UWAGA!

     Wszystkich rodziców i pracowników obowiązuje na terenie szkoły  reżim sanitarny - procedura COVID – 19 w SP 1 Mikołów.

     1. Do szkoły może przyjść tylko osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
     2. Uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, rodzic nie mogą przyjść do szkoły, jeśli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
     3. Należy zachować co najmniej 1,5 m odstęp od innych osób.
     4. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
     5. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki.

     Zapraszam, Bożena Hain - dyrektor szkoły

   • Informacje dla rodziców
    • Informacje dla rodziców

     Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, organizacją zakupu podręczników dla poszczególnych klas zajmuje się szkoła. Uczniowie otrzymają podręczniki w pierwszym tygodniu września.                                                                                                                

           Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika do nauki religii (jeśli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach z religii), zeszytów, przyborów piśmiennych, stroju gimnastycznego na WF, obuwia zmiennego, stroju odświętnego na uroczystości szkolne.

     Informujemy również, że w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażeniem COVID-19 w szkole, zgodnie z wytycznymi MEN, dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego
     Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będzie zobowiązany zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. W związku z tym przypominamy, że obowiązkiem rodziców jest wyposażenie ucznia w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauczania zdalnego (komputer, laptop, tablet z kamerą i mikrofonem) oraz dostęp do Internetu.

     Krzysztof Skwarczek
     wicedyrektor ds. dydaktycznych

   • Wspólnie budujemy „Klasę pod Dębem”
    • Wspólnie budujemy „Klasę pod Dębem”

     Drodzy Rodzice, Nauczyciele - w ramach Inicjatywy Lokalnej zgłoszonej przez Radę Rodziców przy SP1 w Mikołowie w piątek 28 sierpnia (po południu) oraz w sobotę 29 sierpnia (od rana) zaczynamy prace przy budowie „Klasy pod Dębem”.
     Potrzebna będzie pomoc przy plantowaniu terenu (główne prace wykonała już koparka), budowie ogrodzenia (drewniany płotek), malowaniu elementów drewnianych, posianie trawy, przygotowanie posiłku itp. Zapraszamy Panie i Panów, można zabrać dzieci – dla każdego znajdzie się praca.
     Liczymy na Państwa pomoc, zaangażowanie i dobrą atmosferę podczas pracy. Stwórzmy wspólnie ciekawe miejsce do nauki dla dzieci z naszej szkoły. Niech będzie to również okazja do lepszego poznania się, rozmowy, wymiany doświadczeń i poglądów.
     Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny (32)2262338 lub mailowy (sekretariat@sp1.mikolow.eu) z sekretariatem szkoły.

     Krzysztof Skwarczek
     wicedyrektor ds. dydaktycznych

    • INFORMACJA! dla uczniów tegorocznych klas ósmych.

     Drodzy Uczniowie !!!

      31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 zapraszam uczniów tegorocznych klas ósmych po odbiór zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     Zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie szkoły.

      W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa proszę uczniów o zabranie maseczki.

      UWAGA!

     Wszystkich uczniów i pracowników obowiązuje na terenie szkoły  reżim sanitarny - procedura COVID – 19 w SP 1 Mikołów.

     1.       Do szkoły może przyjść tylko osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

     2.      Uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, rodzic nie mogą przyjść do szkoły, jeśli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

     3.      Należy zachować co najmniej 1,5 m odstęp od innych osób.

     4.      Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.

     5.      Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki.

     Bożena Hain - dyrektor szkoły

    • XV Akcja Pomocy Zwierzętom z Przystani Ocalenie

     Mimo pandemii udało się! Zachęceni wspaniałym przykładem Antka i Julki z 6 e postanowiliśmy razem z Nimi pomóc zwierzętom z przytuliska  w Ćwiklicach koło Pszczyny. Uczniowie i nauczyciele zebrali 570 zł oraz mnóstwo karmy, misek, żwirku, przysmaków, środków czystości itp. Antek i Julka wraz z rodzicami również zgromadzili ogromną ilość siana i marchewki, chleb, lizawki dla koni i wiele innych bardzo potrzebnych zwierzętom rzeczy. Następnie całą rodziną pojechali z darami do schroniska, które walczyło z podtopieniem po czerwcowych burzach. Taka pomoc, w tak trudnej sytuacji – bezcenna!

     Opiekunowie Przystani Ocalenie na FB okazali swoją wdzięczność:

     „Kochani! Pragniemy Wam, z całego serca podziękować za wielką pomoc, za niespotykaną wrażliwość i ogromną miłość do zwierząt. Serce rośnie, kiedy wiemy, że mamy tak cudowną i wrażliwą młodzież. Serdecznie dziękujemy Pani Izabeli i wszystkim darczyńcom, którzy wsparli inicjatywę Juli i Antka.
     Dzięki Wam, nasze zwierzęta otrzymały wiele potrzebnych i pysznych rzeczy. Sprawiliście im wielką radość i bardzo pomogliście. Dziękujemy!”

     Jestem dumna i szczęśliwa, że zwierzęta z przytuliska w Ćwiklicach po raz kolejny mogły liczyć na dobroć naszych uczniów i ich rodziców oraz dyrekcji, nauczycieli i pań z obsługi! Wszystkim, którzy włączyli się do akcji BARDZO DZIĘKUJĘ!


     Izabela Niczyporuk

    • SPOTKANIE INFORMACYJNE dla rodziców przyszłorocznych uczniów klas 1

     SPOTKANIE INFORMACYJNE dla rodziców przyszłorocznych uczniów klas 1 odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o 16.30 w sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

     Drodzy Rodzice!!!

     W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa spotkanie odbędzie z zastosowaniem reżimu sanitarnego. W związku z powyższym zapraszam na spotkanie tylko jednego rodzica każdego ucznia, jak również proszę o zabranie maseczki.

     Podczas spotkania dyrekcja przedstawi ofertę szkoły. Będzie również możliwość zadania pytań nurtujących Państwa w związku z rozpoczęciem nauki w naszej szkole.

     UWAGA!

     Wszystkich rodziców i pracowników obowiązuje na terenie szkoły  reżim sanitarny - procedura COVID – 19 w SP 1 Mikołów.

     1. Do szkoły może przyjść tylko osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
     2. Uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, rodzic nie mogą przyjść do szkoły, jeśli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
     3. Należy zachować co najmniej 1,5 m odstęp od innych osób.
     4. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
     5. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki.

     Zapraszam, Bożena Hain - dyrektor szkoły.

    • Podsumowanie konkursów matematycznych

     V Powiatowy Konkurs Matematyczny

     Tytuł laureata otrzymali:
     1. Tomasz Przybyła 4a
     2. Bartłomiej Tomaś 6d
     3. Marek Karpeta 7a

     Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020
     Wynik bardzo dobry uzyskali:
     1. Maja Dudzik 2a
     2. Tomasz Przybyła 4a
     3. Marek Karpeta 7a
     Wyróżnienie otrzymali:
     1. Maksymilian Kyrcz 1a
     2. Julia Kmiecik 2a
     3. Julian Skwarek 3a
     4. Daria Lewandowska 5d
     5. Szymon Piotrowski 5c
     6. Michał Wróbel 5a
     7. Bartłomiej Tomaś 6d
     8. Szymon Kufel 5b

     Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy – nauczyciele matematyki

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt
  liczba odwiedzin: 92733
 • Facebook