Procedura COVID-19

Wszystkich rodziców i pracowników obowiązuje na terenie szkoły  reżim sanitarny - procedura COVID – 19 w SP 1 Mikołów.


Procedury_bezpieczenstwa_w_okresie_pandemii_w_SP_nr_1.pdf


Bożena Hain - dyrektor szkoły.